Visa allt om Sven Grenholm fastigheter AB
Visa allt om Sven Grenholm fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 225 1 590 4 902 7 587 9 508 13 104 8 560 10 485 10 321 8 647
Övrig omsättning - 50 - 921 709 658 642 556 722 395
Rörelseresultat (EBIT) 139 400 371 136 345 883 127 717 331 407
Resultat efter finansnetto 63 265 124 -166 56 646 -185 266 -75 266
Årets resultat 49 206 71 -8 38 380 -93 208 0 131
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 294 4 503 4 796 4 661 4 916 5 121 5 322 5 599 5 726 5 286
Omsättningstillgångar 1 170 1 504 1 378 3 225 3 216 3 041 2 862 2 634 2 661 2 237
Tillgångar 5 465 6 007 6 174 7 886 8 132 8 162 8 184 8 233 8 387 7 524
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 156 1 307 1 201 1 130 1 138 1 100 736 829 621 621
Obeskattade reserver 35 35 35 0 158 158 0 92 118 197
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 043 4 046 4 244 4 236 4 359 4 181 4 272 4 191 4 628 4 205
Kortfristiga skulder 232 619 694 2 520 2 476 2 723 3 176 3 121 3 020 2 501
Skulder och eget kapital 5 465 6 007 6 174 7 886 8 132 8 162 8 184 8 233 8 387 7 524
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 352 384 384 445 368 348 319 254
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 241 222 567 1 552 2 077 2 623 2 024 2 619 2 743 2 160
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 36 22 374 833 1 006 1 130 865 1 085 1 096 803
Utdelning till aktieägare 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 225 1 640 4 902 8 508 10 217 13 762 9 202 11 041 11 043 9 042
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 4 7 8 8 7 9 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 225 1 590 1 226 1 084 1 189 1 638 1 223 1 165 1 032 1 081
Personalkostnader per anställd (tkr) 280 217 325 381 422 512 473 456 416 407
Rörelseresultat, EBITDA 346 615 591 391 604 1 152 423 1 022 584 560
Nettoomsättningförändring -22,96% -67,56% -35,39% -20,20% -27,44% 53,08% -18,36% 1,59% 19,36% -%
Du Pont-modellen 2,56% 6,66% 6,03% 1,72% 4,34% 10,86% 1,55% 8,77% 3,96% 5,49%
Vinstmarginal 11,43% 25,16% 7,59% 1,79% 3,71% 6,76% 1,48% 6,89% 3,22% 4,78%
Bruttovinstmarginal 88,57% 75,53% 55,41% 44,96% 47,61% 47,34% 53,15% 56,89% 53,68% 54,68%
Rörelsekapital/omsättning 76,57% 55,66% 13,95% 9,29% 7,78% 2,43% -3,67% -4,64% -3,48% -3,05%
Soliditet 21,65% 22,21% 19,89% 14,33% 15,43% 14,90% 8,99% 10,87% 8,42% 10,14%
Kassalikviditet 504,31% 242,97% 198,56% 80,40% 74,76% 58,72% 48,68% 41,94% 44,60% 52,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...