Visa allt om Gräven AB
Visa allt om Gräven AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 580 1 782 2 031 2 375 3 802 3 596 4 989 5 266 4 004 3 499
Övrig omsättning - - 10 - 1 10 - 240 50 1 074
Rörelseresultat (EBIT) -635 316 317 269 512 -806 301 947 454 1 139
Resultat efter finansnetto -664 234 252 217 349 -846 143 769 312 1 008
Årets resultat -608 181 194 117 349 -704 187 478 156 946
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 2 046 2 077 2 082 3 433 3 774 4 976 5 546 4 412 3 438
Omsättningstillgångar 300 871 589 677 776 753 873 999 674 770
Tillgångar 309 2 917 2 667 2 759 4 209 4 527 5 849 6 545 5 086 4 208
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 690 508 444 1 290 941 1 773 1 706 1 320 1 164
Obeskattade reserver 0 56 56 56 0 0 159 277 119 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 84 2 058 728 921 1 456 1 731 1 918 2 464 1 857 1 197
Kortfristiga skulder 145 115 1 376 1 338 1 462 1 855 2 000 2 100 1 791 1 814
Skulder och eget kapital 309 2 917 2 667 2 759 4 209 4 527 5 849 6 545 5 086 4 208
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 225 434 840 840 720 650 606 602
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 209 - 43 39 110 293 631 586 394 441
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 85 - 115 166 323 378 455 447 332 331
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 57 0 127 120 92 0
Omsättning 580 1 782 2 041 2 375 3 803 3 606 4 989 5 506 4 054 4 573
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 290 891 1 016 1 188 1 267 1 199 1 247 1 317 1 001 875
Personalkostnader per anställd (tkr) 149 1 195 321 429 528 481 460 393 391
Rörelseresultat, EBITDA -112 564 641 602 1 028 -309 1 123 1 558 990 1 672
Nettoomsättningförändring -67,45% -12,26% -14,48% -37,53% 5,73% -27,92% -5,26% 31,52% 14,43% -%
Du Pont-modellen -205,50% 10,83% 12,04% 11,85% 12,31% -16,55% 5,15% 15,71% 9,54% 27,16%
Vinstmarginal -109,48% 17,73% 15,81% 13,77% 13,62% -20,83% 6,03% 19,52% 12,11% 32,67%
Bruttovinstmarginal 98,79% 98,88% 99,16% 99,24% 97,90% 98,83% 96,39% 92,31% 98,93% 99,06%
Rörelsekapital/omsättning 26,72% 42,42% -38,75% -27,83% -18,04% -30,65% -22,59% -20,91% -27,90% -29,84%
Soliditet 26,54% 25,15% 20,69% 17,59% 30,65% 20,79% 32,32% 29,11% 27,64% 28,24%
Kassalikviditet 206,90% 757,39% 42,81% 50,60% 53,08% 40,59% 43,65% 47,57% 37,63% 42,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...