Visa allt om Färgbolaget Skellefteå AB
Visa allt om Färgbolaget Skellefteå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 * 2004-12
Nettoomsättning 4 126 3 999 0 0 0 0 0 0 36 120
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -334 -131 -45 -31 -17 -25 -34 -21 -10 38
Resultat efter finansnetto -168 -280 -45 369 -18 -25 -33 -21 -10 34
Årets resultat -1 -162 0 402 -1 -1 0 0 -1 72
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 * 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 17 848 848 848 848 848 848 848 848
Omsättningstillgångar 1 443 2 075 89 82 50 71 72 69 37 15
Tillgångar 1 454 2 092 937 930 898 919 920 917 885 863
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 263 264 301 801 425 426 427 427 427 428
Obeskattade reserver 0 168 0 0 33 36 37 37 0 37
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 800 800 500 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 390 860 136 129 440 458 455 453 421 397
Skulder och eget kapital 1 454 2 092 937 930 898 919 920 917 - 863
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 9 0 3 32
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 876 695 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 387 318 0 19 16 21 21 16 17 27
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 26 0 0 0 0 0
Omsättning 4 126 3 999 0 0 0 0 0 0 36 120
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 0 0 0 0 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 032 1 000 - - - - - - 36 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 330 269 - - - - - 16 21 -
Rörelseresultat, EBITDA -328 -125 -45 -31 -17 -25 -34 -21 -10 38
Nettoomsättningförändring 3,18% -% -% -% -% -% -% -100,00% -70,00% -%
Du Pont-modellen 0,48% -3,15% -% -% -% -% -% -% -1,13% 4,40%
Vinstmarginal 0,17% -1,65% -% -% -% -% -% -% -27,78% 31,67%
Bruttovinstmarginal 50,29% 52,89% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,52% 30,38% -% -% -% -% -% -% -1 066,67% -318,33%
Soliditet 18,09% 18,54% 32,12% 86,13% 50,04% 49,18% 49,31% 49,47% 48,25% 52,68%
Kassalikviditet 230,51% 173,84% 65,44% 63,57% 11,36% 15,50% 15,82% 15,23% 8,79% 3,78%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2005-12: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...