Visa allt om Ekvilibrium Talarförmedling AB
Visa allt om Ekvilibrium Talarförmedling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 13 503 10 255 6 778 5 783 10 553 6 434 1 871 5 982 7 844 1 115
Övrig omsättning 2 84 - - - - 24 - 96 -
Rörelseresultat (EBIT) 184 610 1 443 -1 248 133 1 041 354 127 -53 198
Resultat efter finansnetto 469 682 1 481 -1 242 129 1 042 366 -21 -489 198
Årets resultat 423 544 1 433 -1 242 68 950 366 -21 -489 198
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 627 479 271 5 414 420 22 29 49 67
Omsättningstillgångar 1 224 1 657 1 612 570 1 261 1 850 533 552 3 450 757
Tillgångar 2 851 2 136 1 883 575 1 674 2 270 555 581 3 498 825
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 568 657 813 -620 168 1 189 239 -127 -206 383
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 283 1 479 1 069 1 195 1 507 1 080 315 708 3 704 442
Skulder och eget kapital 2 851 2 136 1 883 575 1 674 2 270 555 581 3 498 825
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 1 554 - - 0 - 38 70 466 375 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 1 037 197 199 724 29 16 323 428 5
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 0 -
Sociala kostnader 685 556 54 158 369 19 24 250 250 1
Utdelning till aktieägare 460 513 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 505 10 339 6 778 5 783 10 553 6 434 1 895 5 982 7 940 1 115
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 3 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 13 503 10 255 6 778 5 783 10 553 6 434 1 871 1 994 2 615 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 422 1 757 380 452 1 222 223 148 305 361 -
Rörelseresultat, EBITDA 184 610 1 448 -1 242 139 1 046 361 146 -28 214
Nettoomsättningförändring 31,67% 51,30% 17,21% -45,20% 64,02% 243,88% -68,72% -23,74% 603,50% -%
Du Pont-modellen 16,59% 34,46% 78,81% -213,57% 7,95% 45,90% 68,47% 27,71% 0,71% 24,00%
Vinstmarginal 3,50% 7,18% 21,89% -21,23% 1,26% 16,20% 20,31% 2,69% 0,32% 17,76%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,75% 99,41% 99,88% 99,90% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,84% 1,74% 8,01% -10,81% -2,33% 11,97% 11,65% -2,61% -3,24% 28,25%
Soliditet 19,92% 30,76% 43,18% -107,83% 10,04% 52,38% 43,06% -21,86% -5,89% 46,42%
Kassalikviditet 53,61% 112,04% 150,23% 47,20% 73,86% 155,65% 169,21% 77,97% 93,14% 171,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...