Visa allt om Natumin Pharma AB
Visa allt om Natumin Pharma AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 32 183 48 597 64 796 50 882 66 662 60 927 58 291 55 416 60 091 56 589
Övrig omsättning 2 431 912 392 321 506 213 677 2 745 4 000 -
Rörelseresultat (EBIT) -6 006 -4 635 7 576 -2 013 4 701 4 381 4 253 3 536 3 313 2 637
Resultat efter finansnetto -6 243 -4 980 7 147 -2 711 2 815 2 312 2 588 2 078 1 788 2 451
Årets resultat -5 348 -908 3 482 -2 088 127 28 907 270 184 2 451
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 118 11 588 12 395 11 719 10 652 11 100 12 015 11 591 14 959 20 536
Omsättningstillgångar 24 986 31 733 35 156 39 798 35 874 29 847 28 613 28 091 24 773 21 098
Tillgångar 35 104 43 321 47 551 51 517 46 526 40 946 40 628 39 683 39 731 41 634
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 453 9 801 10 210 6 728 8 817 8 689 8 661 8 319 8 625 9 101
Obeskattade reserver 0 1 119 6 200 4 499 4 499 2 822 2 108 1 599 745 0
Avsättningar (tkr) 1 888 2 682 2 777 2 777 2 833 2 900 2 900 0 0 0
Långfristiga skulder 11 454 9 213 10 100 16 928 6 325 7 403 6 585 9 329 11 836 14 514
Kortfristiga skulder 17 308 20 506 18 263 20 585 24 052 19 131 20 373 20 436 18 525 18 019
Skulder och eget kapital 35 104 43 321 47 551 51 517 46 526 40 946 40 628 39 683 39 731 41 634
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 776 737 540 540 522
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 141 10 329 11 337 12 710 11 231 9 996 10 214 9 075 7 888 7 002
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 581 4 547 5 444 6 236 5 452 5 029 5 190 4 834 4 117 3 667
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 34 614 49 509 65 188 51 203 67 168 61 140 58 968 58 161 64 091 56 589
Nyckeltal
Antal anställda 25 27 27 30 28 26 26 25 21 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 287 1 800 2 400 1 696 2 381 2 343 2 242 2 217 2 861 2 829
Personalkostnader per anställd (tkr) 589 551 622 632 596 608 621 578 597 560
Rörelseresultat, EBITDA -4 302 -2 348 9 019 -656 6 605 6 039 5 862 5 155 5 125 4 433
Nettoomsättningförändring -33,78% -25,00% 27,35% -23,67% 9,41% 4,52% 5,19% -7,78% 6,19% -%
Du Pont-modellen -16,49% -10,46% 16,18% -3,81% 6,60% 10,99% 11,84% 6,21% 10,96% 6,58%
Vinstmarginal -17,99% -9,32% 11,87% -3,86% 4,61% 7,38% 8,25% 4,44% 7,24% 4,84%
Bruttovinstmarginal 26,19% 24,07% 41,58% 36,50% 40,64% 37,50% 37,21% 33,86% 20,97% 28,54%
Rörelsekapital/omsättning 23,86% 23,10% 26,07% 37,76% 17,73% 17,59% 14,14% 13,81% 10,40% 5,44%
Soliditet 12,69% 24,64% 31,64% 19,50% 26,08% 26,30% 25,14% 23,86% 23,06% 21,86%
Kassalikviditet 69,30% 98,66% 74,99% 70,68% 82,87% 96,04% 90,91% 86,07% 80,50% 62,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...