Visa allt om Slite Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om Slite Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 7 0 6 2 4 2 9 0 0
Övrig omsättning - 7 3 - - - - - 5 19
Rörelseresultat (EBIT) 0 14 3 -2 -5 4 2 8 5 17
Resultat efter finansnetto -122 12 125 -2 -5 4 2 8 5 17
Årets resultat -122 10 125 -2 -5 3 1 6 3 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 122 122 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4
Tillgångar 2 124 124 2 1 1 1 1 1 4
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -57 64 54 -71 -68 -63 -66 -67 -73 -77
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 59 59 70 73 70 65 67 68 74 81
Skulder och eget kapital 2 124 124 2 1 1 1 1 1 4
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 14 3 6 2 4 2 9 5 19
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 14 3 -2 -5 4 2 8 5 17
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -100,00% 200,00% -50,00% 100,00% -77,78% -% -% -%
Du Pont-modellen -% 11,29% -% -100,00% -500,00% 400,00% 200,00% 800,00% -% -%
Vinstmarginal -% 200,00% -% -33,33% -250,00% 100,00% 100,00% 88,89% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -814,29% -% -1 183,33% -3 450,00% -1 600,00% -3 300,00% -744,44% -% -%
Soliditet -2 850,00% 51,61% 43,55% -3 550,00% -6 800,00% -6 300,00% -6 600,00% -6 700,00% -7 300,00% -1 925,00%
Kassalikviditet 3,39% 3,39% 2,86% 2,74% 1,43% 1,54% 1,49% 1,47% 1,35% 4,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...