Visa allt om Smemo Aktiebolag
Visa allt om Smemo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 43 795 38 442 35 237 28 931 25 615 27 102 17 958 21 808 29 745 32 699
Övrig omsättning 1 576 1 506 805 549 994 575 1 090 729 620 428
Rörelseresultat (EBIT) 4 301 2 017 725 -1 173 268 960 -2 880 -2 125 2 115 4 740
Resultat efter finansnetto 4 301 2 034 743 -1 135 329 954 -2 875 -2 110 2 115 4 783
Årets resultat 0 -29 -28 -28 -9 3 27 9 1 1 142
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 855 1 424 1 872 2 649 3 693 4 755 4 664 4 936 6 205 7 560
Omsättningstillgångar 15 956 14 223 14 677 14 002 13 376 12 997 11 462 13 487 13 664 15 094
Tillgångar 17 811 15 647 16 549 16 652 17 069 17 752 16 126 18 424 19 869 22 654
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 455 11 455 11 484 11 511 11 539 11 549 11 546 11 520 11 510 11 510
Obeskattade reserver 556 527 1 084 1 530 2 079 2 695 1 750 4 680 5 088 6 443
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 800 3 665 3 981 3 610 3 450 3 509 2 830 2 225 3 271 4 702
Skulder och eget kapital 17 811 15 647 16 549 16 652 17 069 17 752 16 126 18 424 19 869 22 654
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 161 1 152 1 129 1 079 1 082 1 018 828 946 1 150 841
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 967 6 455 5 737 5 146 4 531 4 116 4 103 4 779 4 606 4 785
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 534 3 164 2 790 2 639 2 444 2 201 2 177 2 400 2 569 2 277
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 45 371 39 948 36 042 29 480 26 609 27 677 19 048 22 537 30 365 33 127
Nyckeltal
Antal anställda 23 23 21 20 17 16 15 19 19 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 904 1 671 1 678 1 447 1 507 1 694 1 197 1 148 1 566 1 635
Personalkostnader per anställd (tkr) 509 472 461 448 486 467 482 429 444 395
Rörelseresultat, EBITDA 4 912 3 112 1 840 31 1 623 2 185 -1 358 -594 3 803 6 567
Nettoomsättningförändring 13,92% 9,10% 21,80% 12,95% -5,49% 50,92% -17,65% -26,68% -9,03% -%
Du Pont-modellen 24,15% 13,00% 4,51% -6,74% 2,02% 5,54% -17,75% -11,33% 10,77% 21,18%
Vinstmarginal 9,82% 5,29% 2,12% -3,88% 1,35% 3,63% -15,94% -9,57% 7,19% 14,68%
Bruttovinstmarginal 51,88% 46,80% 44,25% 44,78% 51,49% 52,21% 50,43% 57,34% 59,60% 64,46%
Rörelsekapital/omsättning 23,19% 27,46% 30,35% 35,92% 38,75% 35,01% 48,07% 51,64% 34,94% 31,78%
Soliditet 66,75% 75,84% 74,50% 75,90% 76,58% 76,25% 79,60% 80,82% 76,37% 71,29%
Kassalikviditet 152,28% 174,79% 201,88% 218,31% 227,42% 223,14% 229,75% 393,80% 285,85% 221,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...