Visa allt om Pock Marine AB
Visa allt om Pock Marine AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Övrig omsättning - - - - - - - - - 100
Rörelseresultat (EBIT) -9 -6 -8 -3 -7 -10 -19 -31 -326 -258
Resultat efter finansnetto -9 -6 -8 -3 -7 -10 -19 -28 -326 -268
Årets resultat -9 -6 -8 -3 -7 -10 -19 -28 -476 -268
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 8 8 8 8 8 8 8 19 442
Omsättningstillgångar 19 28 34 42 45 51 62 81 108 240
Tillgångar 27 36 43 50 53 60 70 89 127 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 36 42 50 53 60 70 88 116 682
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Skulder och eget kapital 27 36 43 50 53 60 70 89 127 682
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 200 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 60 29
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 260 -
Rörelseresultat, EBITDA -9 -6 -8 -3 -7 -10 -19 -21 -311 -223
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -36,80%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -784,38%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 750,00%
Soliditet 100,00% 100,00% 97,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,88% 91,34% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% -% 1 080,00% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...