Visa allt om Gruvstaden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 4 447 4 369 4 583 4 953 6 179 3 726 3 949 9 636 2 503 2 587
Övrig omsättning 158 - - - - 17 - 572 - -
Rörelseresultat (EBIT) 161 -326 205 205 135 146 20 498 -22 24
Resultat efter finansnetto 146 -327 209 215 129 142 19 482 -26 18
Årets resultat 72 15 107 107 66 75 13 252 1 8
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 237 320 163 57 102 85 126 153 133 186
Omsättningstillgångar 2 021 2 060 2 064 2 058 2 689 1 520 1 318 1 495 674 993
Tillgångar 2 258 2 380 2 227 2 116 2 791 1 605 1 445 1 648 807 1 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 877 805 790 683 576 510 435 422 170 169
Obeskattade reserver 99 55 310 255 195 160 125 125 0 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 95 282 106 0 270 0 0 16 76 108
Kortfristiga skulder 1 187 1 238 1 021 1 178 1 750 936 885 1 085 561 871
Skulder och eget kapital 2 258 2 380 2 227 2 116 2 791 1 605 1 445 1 648 807 1 179
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 052 1 120 514 558 854 413 1 105 1 815 984 887
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 384 415 166 254 290 138 423 682 311 321
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 605 4 369 4 583 4 953 6 179 3 743 3 949 10 208 2 503 2 587
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 2 2 3 2 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 112 1 092 2 292 2 477 2 060 1 863 987 1 927 501 517
Personalkostnader per anställd (tkr) 389 352 279 374 295 242 385 511 261 250
Rörelseresultat, EBITDA 243 -260 246 250 186 191 87 605 40 87
Nettoomsättningförändring 1,79% -4,67% -7,47% -19,84% 65,83% -5,65% -59,02% -% -3,25% -%
Du Pont-modellen 7,17% -13,11% 9,83% 11,01% 4,84% 9,10% 1,45% 30,28% -2,48% 2,04%
Vinstmarginal 3,64% -7,14% 4,78% 4,70% 2,18% 3,92% 0,53% 5,18% -0,80% 0,93%
Bruttovinstmarginal 57,95% 49,37% 34,78% 35,43% 29,47% 33,71% 55,28% 34,79% 72,39% 94,24%
Rörelsekapital/omsättning 18,75% 18,81% 22,76% 17,77% 15,20% 15,67% 10,96% 4,25% 4,51% 4,72%
Soliditet 42,26% 35,63% 45,73% 41,16% 25,79% 39,12% 36,33% 31,07% 21,07% 16,17%
Kassalikviditet 170,26% 166,40% 202,15% 174,70% 153,66% 162,39% 148,93% 137,79% 120,14% 114,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...