Visa allt om Gruvstaden Aktiebolag
Visa allt om Gruvstaden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-12
Nettoomsättning 3 859 4 447 4 369 4 583 4 953 6 179 3 726 3 949 9 636 2 503
Övrig omsättning 6 805 158 - - - - 17 - 572 -
Rörelseresultat (EBIT) 6 614 161 -326 205 205 135 146 20 498 -22
Resultat efter finansnetto 9 332 146 -327 209 215 129 142 19 482 -26
Årets resultat 6 492 72 15 107 107 66 75 13 252 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 090 237 320 163 57 102 85 126 153 133
Omsättningstillgångar 2 057 2 021 2 060 2 064 2 058 2 689 1 520 1 318 1 495 674
Tillgångar 11 148 2 258 2 380 2 227 2 116 2 791 1 605 1 445 1 648 807
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 988 877 805 790 683 576 510 435 422 170
Obeskattade reserver 2 630 99 55 310 255 195 160 125 125 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 263 95 282 106 0 270 0 0 16 76
Kortfristiga skulder 2 266 1 187 1 238 1 021 1 178 1 750 936 885 1 085 561
Skulder och eget kapital 11 148 2 258 2 380 2 227 2 116 2 791 1 605 1 445 1 648 807
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 446 1 052 1 120 514 558 854 413 1 105 1 815 984
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 518 384 415 166 254 290 138 423 682 311
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 664 4 605 4 369 4 583 4 953 6 179 3 743 3 949 10 208 2 503
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 2 2 3 2 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 772 1 112 1 092 2 292 2 477 2 060 1 863 987 1 927 501
Personalkostnader per anställd (tkr) 436 389 352 279 374 295 242 385 511 261
Rörelseresultat, EBITDA 6 694 243 -260 246 250 186 191 87 605 40
Nettoomsättningförändring -13,22% 1,79% -4,67% -7,47% -19,84% 65,83% -5,65% -59,02% -% -%
Du Pont-modellen 84,02% 7,17% -13,11% 9,83% 11,01% 4,84% 9,10% 1,45% 30,28% -2,48%
Vinstmarginal 242,73% 3,64% -7,14% 4,78% 4,70% 2,18% 3,92% 0,53% 5,18% -0,80%
Bruttovinstmarginal 80,41% 57,95% 49,37% 34,78% 35,43% 29,47% 33,71% 55,28% 34,79% 72,39%
Rörelsekapital/omsättning -5,42% 18,75% 18,81% 22,76% 17,77% 15,20% 15,67% 10,96% 4,25% 4,51%
Soliditet 72,12% 42,26% 35,63% 45,73% 41,16% 25,79% 39,12% 36,33% 31,07% 21,07%
Kassalikviditet 90,78% 170,26% 166,40% 202,15% 174,70% 153,66% 162,39% 148,93% 137,79% 120,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...