Visa allt om Rockhead Productions Aktiebolag
Visa allt om Rockhead Productions Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 20 20 32 0 25 35 167 0 170 55
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 3 1 -19 2 11 134 -8 128 5
Resultat efter finansnetto 2 3 1 -19 2 11 133 -8 128 5
Årets resultat 2 2 1 0 2 8 12 -8 2 3
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 140 139 139 130 131 142 147 141 177 301
Tillgångar 140 139 139 130 131 142 147 141 177 301
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 125 124 123 123 121 113 101 108 107
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 14 16 8 8 21 35 41 69 195
Skulder och eget kapital 140 139 139 130 131 142 147 141 177 301
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 20 32 0 25 35 167 0 170 55
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 32 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 13 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 3 1 -19 2 11 134 -8 128 5
Nettoomsättningförändring 0,00% -37,50% -% -100,00% -28,57% -79,04% -% -100,00% 209,09% -%
Du Pont-modellen 1,43% 2,16% 0,72% -% 1,53% 7,75% 91,16% -% 72,32% 1,66%
Vinstmarginal 10,00% 15,00% 3,12% -% 8,00% 31,43% 80,24% -% 75,29% 9,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 635,00% 625,00% 384,38% -% 492,00% 345,71% 67,07% -% 63,53% 192,73%
Soliditet 91,43% 89,93% 89,21% 94,62% 93,89% 85,21% 76,87% 71,63% 61,02% 35,55%
Kassalikviditet 1 076,92% 992,86% 868,75% 1 625,00% 1 637,50% 676,19% 420,00% 343,90% 256,52% 154,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...