Visa allt om Täby Materialagentur AB
Visa allt om Täby Materialagentur AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -11 -19 -15 -6 -2 -5 -16 -8 -11
Resultat efter finansnetto -14 -11 -19 -15 -6 -2 -5 -16 -8 -11
Årets resultat -14 -11 -19 -15 -6 -2 -5 -6 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 75 96 106 115 234 235 247 250 271 275
Tillgångar 75 96 106 115 234 235 247 250 271 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 77 88 107 122 127 229 234 240 240
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 10 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 20 18 8 113 107 18 16 21 16
Skulder och eget kapital 75 96 106 115 234 235 247 250 271 275
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 -11 -19 -15 -6 -2 -5 -16 -8 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 82,67% 80,21% 83,02% 93,04% 52,14% 54,04% 92,71% 93,60% 91,22% 92,25%
Kassalikviditet 625,00% 480,00% 588,89% 1 437,50% 207,08% 219,63% 1 372,22% 1 562,50% 1 290,48% 1 718,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...