Visa allt om Hydropulsor AB (publ)
Visa allt om Hydropulsor AB (publ)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 1 842 1 451 671 2 329 1 909 3 892 6 527 6 965
Övrig omsättning - - 4 150 13 566 122 104 568 1 683 2 120 1 167
Rörelseresultat (EBIT) -1 386 -457 3 589 12 245 -9 959 -5 011 -6 202 -8 844 -6 867 -19 507
Resultat efter finansnetto 14 686 58 -111 -32 698 -10 548 -5 840 -9 053 -13 997 -7 370 -26 247
Årets resultat 14 686 58 -111 -32 698 6 964 -5 840 -9 053 -13 997 -7 370 -26 247
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 215 8 968 44 303 43 194 20 570 13 429 3 990 7 261 13 494 14 817
Omsättningstillgångar 43 74 18 427 18 965 6 364 6 085 7 328 6 193 9 453 11 001
Tillgångar 9 258 9 042 62 730 62 159 26 934 19 514 11 318 13 454 22 947 25 818
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 534 702 644 755 22 761 -3 423 -2 453 -2 400 9 612 15 294
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 089 7 890 60 911 51 343 0 1 038 10 725 12 568 7 619 1 500
Kortfristiga skulder 1 635 450 1 175 10 061 4 173 21 899 3 046 3 286 5 716 9 024
Skulder och eget kapital 9 258 9 042 62 730 62 159 26 934 19 514 11 318 13 454 22 947 25 818
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 50 575 936
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 1 027 920 265 1 696 2 169 2 278 2 621 6 936
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 432 322 1 169 899 823 821 1 165 3 639
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 5 992 15 017 793 2 433 2 477 5 575 8 647 8 132
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 3 3 5 4 4 5 7 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 614 484 134 582 477 778 932 464
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 487 417 432 664 755 645 713 811
Rörelseresultat, EBITDA -1 386 -457 3 589 12 245 -9 176 -3 659 -4 146 -6 006 -3 642 -16 992
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 26,95% 116,24% -71,19% 22,00% -50,95% -40,37% -6,29% -%
Du Pont-modellen -% -% 0,14% -49,43% -36,93% -26,20% -72,48% -98,26% -29,67% -98,11%
Vinstmarginal -% -% 4,83% -2 117,57% -1 482,27% -219,54% -429,70% -339,67% -104,32% -363,66%
Bruttovinstmarginal -% -% 94,30% 92,35% 6,56% 84,84% 49,50% 51,41% 68,94% 21,31%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 936,59% 613,65% 326,53% -679,00% 224,31% 74,69% 57,25% 28,38%
Soliditet 5,77% 7,76% 1,03% 1,21% 84,51% -17,54% -21,67% -17,84% 41,89% 59,24%
Kassalikviditet 2,63% 16,44% 1 568,26% 188,50% 152,50% 10,32% 103,38% 69,96% 76,64% 37,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...