Visa allt om Farmartjänst Mariestad AB
Visa allt om Farmartjänst Mariestad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 12 206 10 346 11 550 11 650 13 348 14 796 17 855 14 211 17 403 11 396
Övrig omsättning - - - - - 352 306 250 312 301
Rörelseresultat (EBIT) 489 663 823 633 258 -455 597 342 755 542
Resultat efter finansnetto 461 639 792 601 191 -488 564 298 694 465
Årets resultat 336 446 515 315 191 -298 241 205 371 296
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 970 1 544 1 738 1 951 2 165 1 992 2 165 1 624 1 648 1 686
Omsättningstillgångar 3 210 3 104 3 451 3 772 3 760 2 899 5 267 4 175 4 404 2 982
Tillgångar 7 179 4 648 5 189 5 723 5 925 4 891 7 432 5 800 6 052 4 668
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 621 1 286 840 1 845 1 530 1 339 1 638 1 397 1 192 821
Obeskattade reserver 746 728 668 548 375 375 565 342 345 160
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 037 1 073 1 139 1 205 1 782 923 998 1 055 1 106 1 203
Kortfristiga skulder 3 776 1 563 2 543 2 126 2 238 2 253 4 232 3 007 3 409 2 484
Skulder och eget kapital 7 179 4 648 5 189 5 723 5 925 4 891 7 432 5 800 6 052 4 668
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 605 566 489 403 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 421 2 202 2 358 2 366 2 263 1 133 1 687 1 610 3 532 2 248
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 829 647 694 644 784 609 697 811 1 362 847
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 520 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 206 10 346 11 550 11 650 13 348 15 148 18 161 14 461 17 715 11 697
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 7 7 15 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 441 2 069 2 310 2 330 2 670 2 959 2 551 2 030 1 160 1 425
Personalkostnader per anställd (tkr) 687 597 625 623 614 471 430 423 356 441
Rörelseresultat, EBITDA 564 857 1 017 828 462 -249 733 420 835 624
Nettoomsättningförändring 17,98% -10,42% -0,86% -12,72% -9,79% -17,13% 25,64% -18,34% 52,71% -%
Du Pont-modellen 6,83% 14,29% 16,00% 11,24% 4,42% -9,22% 8,03% 6,17% 12,81% 11,70%
Vinstmarginal 4,01% 6,42% 7,19% 5,52% 1,96% -3,05% 3,34% 2,52% 4,45% 4,79%
Bruttovinstmarginal 36,57% 44,26% 40,93% 40,24% 31,18% 19,21% 20,99% 25,02% 37,59% 34,51%
Rörelsekapital/omsättning -4,64% 14,89% 7,86% 14,13% 11,40% 4,37% 5,80% 8,22% 5,72% 4,37%
Soliditet 30,69% 39,88% 26,23% 39,30% 30,49% 33,03% 27,64% 28,33% 23,80% 20,06%
Kassalikviditet 54,05% 157,45% 135,55% 177,28% 167,74% 128,27% 124,13% 138,21% 130,65% 106,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...