Visa allt om Farmartjänst Mariestad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 10 346 11 550 11 650 13 348 14 796 17 855 14 211 17 403 11 396 9 253
Övrig omsättning - - - - 352 306 250 312 301 316
Rörelseresultat (EBIT) 663 823 633 258 -455 597 342 755 542 7
Resultat efter finansnetto 639 792 601 191 -488 564 298 694 465 -146
Årets resultat 446 515 315 191 -298 241 205 371 296 4
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 544 1 738 1 951 2 165 1 992 2 165 1 624 1 648 1 686 1 745
Omsättningstillgångar 3 104 3 451 3 772 3 760 2 899 5 267 4 175 4 404 2 982 1 697
Tillgångar 4 648 5 189 5 723 5 925 4 891 7 432 5 800 6 052 4 668 3 442
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 286 840 1 845 1 530 1 339 1 638 1 397 1 192 821 526
Obeskattade reserver 728 668 548 375 375 565 342 345 160 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 073 1 139 1 205 1 782 923 998 1 055 1 106 1 203 1 288
Kortfristiga skulder 1 563 2 543 2 126 2 238 2 253 4 232 3 007 3 409 2 484 1 559
Skulder och eget kapital 4 648 5 189 5 723 5 925 4 891 7 432 5 800 6 052 4 668 3 442
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 605 566 489 403 370 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 202 2 358 2 366 2 263 1 133 1 687 1 610 3 532 2 248 1 414
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 647 694 644 784 609 697 811 1 362 847 554
Utdelning till aktieägare 0 0 1 520 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 346 11 550 11 650 13 348 15 148 18 161 14 461 17 715 11 697 9 569
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 7 7 15 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 069 2 310 2 330 2 670 2 959 2 551 2 030 1 160 1 425 1 322
Personalkostnader per anställd (tkr) 597 625 623 614 471 430 423 356 441 328
Rörelseresultat, EBITDA 857 1 017 828 462 -249 733 420 835 624 84
Nettoomsättningförändring -10,42% -0,86% -12,72% -9,79% -17,13% 25,64% -18,34% 52,71% 23,16% -%
Du Pont-modellen 14,29% 16,00% 11,24% 4,42% -9,22% 8,03% 6,17% 12,81% 11,70% 0,23%
Vinstmarginal 6,42% 7,19% 5,52% 1,96% -3,05% 3,34% 2,52% 4,45% 4,79% 0,09%
Bruttovinstmarginal 44,26% 40,93% 40,24% 31,18% 19,21% 20,99% 25,02% 37,59% 34,51% 33,04%
Rörelsekapital/omsättning 14,89% 7,86% 14,13% 11,40% 4,37% 5,80% 8,22% 5,72% 4,37% 1,49%
Soliditet 39,88% 26,23% 39,30% 30,49% 33,03% 27,64% 28,33% 23,80% 20,06% 16,75%
Kassalikviditet 157,45% 135,55% 177,28% 167,74% 128,27% 124,13% 138,21% 130,65% 106,60% 108,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...