Visa allt om GKAK Investment AB
Visa allt om GKAK Investment AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -2 0 -3 -1 -6 -8 -5 0 -2
Resultat efter finansnetto 453 226 123 27 90 -6 19 32 91 43
Årets resultat 453 226 123 27 90 -6 19 32 91 43
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 298 338 362 385 385 385 385 385 385 385
Omsättningstillgångar 1 139 647 399 254 224 134 165 278 367 669
Tillgångar 1 437 985 761 638 609 519 550 662 752 1 053
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 433 981 755 632 606 517 545 559 612 563
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 4 6 6 3 3 5 104 140 490
Skulder och eget kapital 1 437 985 761 638 609 519 550 662 752 1 053
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 23 33 85 43
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -2 0 -3 -1 -6 -8 -5 0 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,72% 99,59% 99,21% 99,06% 99,51% 99,61% 99,09% 84,44% 81,38% 53,47%
Kassalikviditet 28 475,00% 16 175,00% 6 650,00% 4 233,33% 7 466,67% 4 466,67% 3 300,00% 267,31% 262,14% 136,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...