Visa allt om Bozatt i Malung AB
Visa allt om Bozatt i Malung AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 427 1 365 1 426 1 424 1 455 1 363 1 209 1 301 1 197 815
Övrig omsättning - - - - 11 - - - - 42
Rörelseresultat (EBIT) 299 125 481 284 305 477 308 276 241 234
Resultat efter finansnetto 299 -47 290 57 52 217 65 25 8 120
Årets resultat 233 1 166 41 29 114 18 0 0 94
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 739 5 453 5 584 5 643 5 765 5 896 5 479 5 186 5 083 2 952
Omsättningstillgångar 1 753 141 99 5 21 13 13 20 73 115
Tillgångar 5 492 5 594 5 683 5 648 5 786 5 909 5 492 5 206 5 156 3 066
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 902 669 669 502 461 432 318 299 299 299
Obeskattade reserver 143 143 192 116 116 106 49 23 10 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 614 4 180 4 358 4 534 4 837 4 953 4 792 4 546 4 497 2 452
Kortfristiga skulder 1 833 602 465 495 372 417 333 338 348 295
Skulder och eget kapital 5 492 5 594 5 683 5 648 5 786 5 909 5 492 5 206 5 156 3 066
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 215 0 - - 69 0 0 17 17
Varav tantiem till styrelse & VD 0 100 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 136 - 45 101 55 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 78 119 74 67 52 58 47 43 56 27
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 427 1 365 1 426 1 424 1 466 1 363 1 209 1 301 1 197 857
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 427 1 365 1 426 1 424 1 455 1 363 - - 1 197 815
Personalkostnader per anställd (tkr) 213 336 119 168 111 130 - - 75 64
Rörelseresultat, EBITDA 566 256 613 405 437 609 427 389 350 318
Nettoomsättningförändring 4,54% -4,28% 0,14% -2,13% 6,75% 12,74% -7,07% 8,69% 46,87% -%
Du Pont-modellen 5,44% 2,23% 8,46% 5,03% 5,27% 8,07% 5,61% 5,30% 4,67% 7,63%
Vinstmarginal 20,95% 9,16% 33,73% 19,94% 20,96% 35,00% 25,48% 21,21% 20,13% 28,71%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,53%
Rörelsekapital/omsättning -5,61% -33,77% -25,67% -34,41% -24,12% -29,64% -26,47% -24,44% -22,97% -22,09%
Soliditet 18,45% 13,95% 14,41% 10,40% 9,45% 8,63% 6,45% 6,06% 5,94% 10,22%
Kassalikviditet 95,64% 23,42% 21,29% 1,01% 5,65% 3,12% 3,90% 5,92% 20,98% 38,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...