Visa allt om Bozatt i Malung AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 365 1 426 1 424 1 455 1 363 1 209 1 301 1 197 815 511
Övrig omsättning - - - 11 - - - - 42 -
Rörelseresultat (EBIT) 125 481 284 305 477 308 276 241 234 90
Resultat efter finansnetto -47 290 57 52 217 65 25 8 120 20
Årets resultat 1 166 41 29 114 18 0 0 94 34
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 453 5 584 5 643 5 765 5 896 5 479 5 186 5 083 2 952 1 521
Omsättningstillgångar 141 99 5 21 13 13 20 73 115 55
Tillgångar 5 594 5 683 5 648 5 786 5 909 5 492 5 206 5 156 3 066 1 576
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 669 669 502 461 432 318 299 299 299 204
Obeskattade reserver 143 192 116 116 106 49 23 10 20 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 180 4 358 4 534 4 837 4 953 4 792 4 546 4 497 2 452 1 253
Kortfristiga skulder 602 465 495 372 417 333 338 348 295 118
Skulder och eget kapital 5 594 5 683 5 648 5 786 5 909 5 492 5 206 5 156 3 066 1 576
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 215 0 - - 69 0 0 17 17 15
Varav tantiem till styrelse & VD 100 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 45 101 55 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 119 74 67 52 58 47 43 56 27 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 365 1 426 1 424 1 466 1 363 1 209 1 301 1 197 857 511
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 365 1 426 1 424 1 455 1 363 - - 1 197 815 511
Personalkostnader per anställd (tkr) 336 119 168 111 130 - - 75 64 42
Rörelseresultat, EBITDA 256 613 405 437 609 427 389 350 318 146
Nettoomsättningförändring -4,28% 0,14% -2,13% 6,75% 12,74% -7,07% 8,69% 46,87% 59,49% -%
Du Pont-modellen 2,23% 8,46% 5,03% 5,27% 8,07% 5,61% 5,30% 4,67% 7,63% 5,71%
Vinstmarginal 9,16% 33,73% 19,94% 20,96% 35,00% 25,48% 21,21% 20,13% 28,71% 17,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,53% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -33,77% -25,67% -34,41% -24,12% -29,64% -26,47% -24,44% -22,97% -22,09% -12,33%
Soliditet 13,95% 14,41% 10,40% 9,45% 8,63% 6,45% 6,06% 5,94% 10,22% 12,94%
Kassalikviditet 23,42% 21,29% 1,01% 5,65% 3,12% 3,90% 5,92% 20,98% 38,98% 46,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...