Visa allt om Altonova AB
Visa allt om Altonova AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 48 64 79 11 41 52 66 91 98 101
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -7 -1 -12 -5 -1 -23 -13 4 -9
Resultat efter finansnetto -10 -8 0 -13 -5 -1 -23 -13 4 -9
Årets resultat -10 -8 0 -13 -5 -1 -23 -13 4 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 33 60 10 10 14 18 23 33 17
Omsättningstillgångar 20 36 117 36 51 54 40 81 78 85
Tillgångar 79 69 177 46 61 68 58 105 111 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 39 27 27 40 45 46 69 82 78
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 30 150 19 21 23 12 36 29 24
Skulder och eget kapital 79 69 177 46 61 68 58 105 111 102
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 1 1
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 48 64 79 11 41 52 66 91 98 101
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -7 -1 -12 -1 4 -18 -3 6 -4
Nettoomsättningförändring -25,00% -18,99% 618,18% -73,17% -21,15% -21,21% -27,47% -7,14% -2,97% -%
Du Pont-modellen -12,66% -10,14% -0,56% -26,09% -8,20% -1,47% -39,66% -12,38% 3,60% -8,82%
Vinstmarginal -20,83% -10,94% -1,27% -109,09% -12,20% -1,92% -34,85% -14,29% 4,08% -8,91%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,94% 97,80% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -62,50% 9,38% -41,77% 154,55% 73,17% 59,62% 42,42% 49,45% 50,00% 60,40%
Soliditet 36,71% 56,52% 15,25% 58,70% 65,57% 66,18% 79,31% 65,71% 73,87% 76,47%
Kassalikviditet 40,00% 120,00% 78,00% 189,47% 242,86% 234,78% 333,33% 225,00% 268,97% 354,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...