Visa allt om Alf Ericson i Göteborg Elektriska Aktiebolag
Visa allt om Alf Ericson i Göteborg Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 95 256 36 250 44 628 63 466 40 113 48 993 58 032 34 711 22 433 22 708
Övrig omsättning 49 132 93 45 14 - - 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 757 536 -2 731 -1 370 -2 078 3 210 5 180 2 205 2 309 555
Resultat efter finansnetto 2 595 374 -3 188 -1 574 -2 139 3 180 5 144 2 239 2 363 543
Årets resultat 2 458 374 -2 393 24 -150 1 789 2 910 1 693 1 230 427
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 698 13 172 12 441 4 742 3 246 1 050 1 055 1 119 1 090 1 069
Omsättningstillgångar 12 912 9 591 11 674 18 334 20 962 22 104 19 061 14 128 12 524 10 730
Tillgångar 25 610 22 763 24 115 23 076 24 208 23 154 20 117 15 247 13 614 11 799
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 610 5 152 4 779 7 171 8 198 7 005 6 217 4 106 3 013 1 784
Obeskattade reserver 0 0 0 795 2 393 4 382 3 718 2 579 2 749 2 134
Avsättningar (tkr) 0 148 222 289 359 430 453 453 453 453
Långfristiga skulder 3 000 267 1 000 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 001 17 197 18 116 14 821 13 258 11 338 9 730 8 109 7 400 7 430
Skulder och eget kapital 25 610 22 763 24 115 23 076 24 208 23 154 20 117 15 247 13 614 11 799
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 2
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 16 328 13 972 16 554 22 314 13 204 13 794 13 420 9 775 8 517 7 610
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 6 190 4 363 5 357 7 232 5 089 4 717 4 244 3 994 3 355 2 830
Utdelning till aktieägare 2 458 0 0 0 0 1 000 1 000 800 600 0
Omsättning 95 305 36 382 44 721 63 511 40 127 48 993 58 032 34 714 22 433 22 708
Nyckeltal
Antal anställda 39 39 41 59 38 34 31 26 24 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 442 929 1 088 1 076 1 056 1 441 1 872 1 335 935 908
Personalkostnader per anställd (tkr) 594 470 534 501 481 544 570 530 495 418
Rörelseresultat, EBITDA 2 971 797 -2 572 -1 298 -1 978 3 319 5 275 2 300 2 470 651
Nettoomsättningförändring 162,78% -18,77% -29,68% 58,22% -18,13% -15,58% 67,19% 54,73% -1,21% -%
Du Pont-modellen 10,78% 2,36% -11,30% -5,90% -8,53% 13,88% 25,80% 14,89% 17,63% 4,86%
Vinstmarginal 2,90% 1,48% -6,11% -2,14% -5,15% 6,56% 8,94% 6,54% 10,70% 2,52%
Bruttovinstmarginal 68,64% 19,99% 11,96% 14,40% 15,48% 25,03% 22,26% 24,90% 39,48% 29,98%
Rörelsekapital/omsättning -2,19% -20,98% -14,43% 5,54% 19,21% 21,97% 16,08% 17,34% 22,84% 14,53%
Soliditet 29,71% 22,63% 19,82% 33,61% 41,15% 44,20% 44,53% 39,11% 36,67% 28,14%
Kassalikviditet 82,47% 52,51% 61,35% 119,39% 158,11% 181,73% 195,90% 174,23% 169,24% 144,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...