Visa allt om Chark-Service i Huskvarna Aktiebolag
Visa allt om Chark-Service i Huskvarna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 595 14 096 16 150 17 057 21 661 26 384 30 370 28 231 26 246 23 001
Övrig omsättning - - - - - - 45 - 91 -
Rörelseresultat (EBIT) -86 123 -885 118 -587 38 -31 124 221 366
Resultat efter finansnetto -148 19 -989 -17 -673 46 -226 -29 116 299
Årets resultat 135 967 -989 -17 -486 100 32 138 93 290
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 48 64 31 18 70 2 127 384 686 959
Omsättningstillgångar 1 562 2 457 2 217 3 685 3 242 4 014 3 989 7 006 6 493 3 874
Tillgångar 1 639 2 505 2 280 3 716 3 260 4 084 6 116 7 390 7 179 4 833
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 581 1 395 428 1 417 995 1 480 1 380 1 348 1 350 1 257
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 187 263 563 741 765
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 261 582 841 57 0 363 2 000 2 345 834
Kortfristiga skulder 1 058 849 1 271 1 458 2 208 2 417 4 109 3 478 2 742 1 977
Skulder och eget kapital 1 639 2 505 2 280 3 716 3 260 4 084 6 116 7 390 7 179 4 833
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 737 690 725 769 1 044 948 1 075 879 851 781
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 275 248 259 280 396 340 372 332 334 285
Utdelning till aktieägare 0 949 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 595 14 096 16 150 17 057 21 661 26 384 30 415 28 231 26 337 23 001
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 298 7 048 8 075 8 529 7 220 8 795 10 123 7 058 6 562 5 750
Personalkostnader per anställd (tkr) 506 462 493 551 519 457 502 316 311 281
Rörelseresultat, EBITDA -62 139 -874 127 -568 136 213 426 520 665
Nettoomsättningförändring -10,65% -12,72% -5,32% -21,25% -17,90% -13,12% 7,58% 7,56% 14,11% -%
Du Pont-modellen -5,25% 4,91% -38,82% 3,18% -17,98% 6,00% 1,14% 3,36% 3,91% 8,59%
Vinstmarginal -0,68% 0,87% -5,48% 0,69% -2,71% 0,93% 0,23% 0,88% 1,07% 1,80%
Bruttovinstmarginal 18,71% 18,25% 11,68% 18,97% 13,79% 14,77% 12,79% 12,92% 12,81% 14,50%
Rörelsekapital/omsättning 4,00% 11,41% 5,86% 13,06% 4,77% 6,05% -0,40% 12,50% 14,29% 8,25%
Soliditet 35,45% 55,69% 18,77% 38,13% 30,52% 39,61% 25,73% 23,73% 26,24% 37,41%
Kassalikviditet 77,50% 157,48% 106,06% 146,43% 87,36% 108,81% 61,23% 165,07% 153,54% 114,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...