Visa allt om Westerlunds Reportagebyrå Aktiebolag
Visa allt om Westerlunds Reportagebyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 207 606 1 327 976 981 994 1 073 1 570 1 191 1 768
Övrig omsättning - - 8 - 14 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -270 -115 -73 140 157 -123 -155 97 226 -74
Resultat efter finansnetto -290 -136 -88 123 139 -141 -174 76 197 -106
Årets resultat -290 -136 -78 106 139 -141 -174 76 197 -106
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 6 13 24 20 32
Omsättningstillgångar 91 44 119 156 55 12 301 439 271 108
Tillgångar 91 44 119 156 55 18 314 463 291 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -609 -320 -183 -105 -211 -350 -220 -46 -121 -318
Obeskattade reserver 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 355 149 125 98 150 150 149 141 177 269
Kortfristiga skulder 346 215 178 154 116 218 386 368 237 189
Skulder och eget kapital 91 44 119 156 55 18 314 463 291 140
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 222 147 255 190 473 182 706
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 267 203 375 15 8 44 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 86 147 106 80 126 93 179 83 230
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 207 606 1 335 976 995 994 1 073 1 570 1 191 1 768
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 207 606 664 488 981 994 1 073 1 570 1 191 1 768
Personalkostnader per anställd (tkr) 278 375 297 213 327 482 366 693 322 994
Rörelseresultat, EBITDA -270 -115 -73 140 163 -117 -144 108 237 -58
Nettoomsättningförändring -65,84% -54,33% 35,96% -0,51% -1,31% -7,36% -31,66% 31,82% -32,64% -%
Du Pont-modellen -296,70% -261,36% -60,50% 89,74% 285,45% -683,33% -49,04% 20,95% 77,66% -52,86%
Vinstmarginal -130,43% -18,98% -5,43% 14,34% 16,00% -12,37% -14,35% 6,18% 18,98% -4,19%
Bruttovinstmarginal 99,52% 91,75% 67,90% 92,93% 85,12% 69,72% 60,39% 74,08% 73,30% 71,38%
Rörelsekapital/omsättning -123,19% -28,22% -4,45% 0,20% -6,22% -20,72% -7,92% 4,52% 2,85% -4,58%
Soliditet -669,23% -727,27% -153,78% -63,06% -383,64% -1 944,44% -70,06% -9,94% -41,58% -227,14%
Kassalikviditet 26,30% 20,47% 66,85% 101,30% 47,41% 5,50% 77,98% 119,29% 114,35% 57,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...