Visa allt om Lidans Byggservice Aktiebolag
Visa allt om Lidans Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 29 873 27 956 28 374 15 005 15 499 20 795 18 979 16 804 16 352 12 669
Övrig omsättning - 227 - 59 235 321 3 582 2 903 1 1 633
Rörelseresultat (EBIT) 398 859 111 -735 -908 872 1 645 504 940 2 069
Resultat efter finansnetto 248 674 -139 -998 -1 145 755 1 547 487 925 1 925
Årets resultat 263 644 -139 -894 -31 410 857 224 478 1 452
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 232 5 567 5 845 6 049 6 379 6 603 6 796 3 460 430 357
Omsättningstillgångar 13 067 7 251 6 400 3 428 4 069 4 933 6 146 5 665 8 873 10 606
Tillgångar 18 298 12 818 12 245 9 476 10 448 11 535 12 941 9 125 9 303 10 963
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 142 879 235 204 1 098 1 129 2 194 1 338 1 495 1 017
Obeskattade reserver 15 31 0 0 104 1 237 1 065 701 555 306
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 108 5 308 5 504 5 959 5 906 5 890 4 848 1 997 5 906
Kortfristiga skulder 12 033 6 601 6 506 3 314 3 340 3 279 4 835 5 089 7 248 8 734
Skulder och eget kapital 18 298 12 818 12 245 9 476 10 448 11 535 12 941 9 125 9 303 10 963
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 879 247 258 549 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 8 770 8 493 8 130 5 960 6 518 5 344 6 759 4 877 4 905 4 921
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 3 139 2 856 2 742 2 176 2 354 2 187 2 377 1 978 2 103 1 989
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0
Omsättning 29 873 28 183 28 374 15 064 15 734 21 116 22 561 19 707 16 353 14 302
Nyckeltal
Antal anställda 25 24 21 16 19 19 22 18 19 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 195 1 165 1 351 938 816 1 094 863 934 861 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 484 476 522 512 472 446 432 402 397 -
Rörelseresultat, EBITDA 698 1 165 411 -440 -601 1 206 1 953 626 1 064 2 151
Nettoomsättningförändring 6,86% -1,47% 89,10% -3,19% -25,47% 9,57% 12,94% 2,76% 29,07% -%
Du Pont-modellen 2,18% 6,70% 0,91% -7,74% -8,69% 7,59% 12,72% 5,58% 10,14% 18,89%
Vinstmarginal 1,33% 3,07% 0,39% -4,89% -5,86% 4,21% 8,67% 3,03% 5,77% 16,35%
Bruttovinstmarginal 56,64% 56,11% 50,48% 65,94% 67,38% 58,33% 71,33% 71,88% 81,64% 62,85%
Rörelsekapital/omsättning 3,46% 2,33% -0,37% 0,76% 4,70% 7,95% 6,91% 3,43% 9,94% 14,78%
Soliditet 6,31% 7,05% 1,92% 2,15% 11,24% 17,69% 23,02% 20,19% 20,37% 11,29%
Kassalikviditet 107,10% 107,15% 95,91% 99,03% 109,37% 137,54% 113,55% 109,06% 90,65% 71,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...