Visa allt om T. Landegrens El AB
Visa allt om T. Landegrens El AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 9 4 0 0 64 516 1 005 1 801 2 901 2 404
Övrig omsättning - 11 - 7 - 400 - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 3 -15 -25 -9 300 -3 -21 133 90
Resultat efter finansnetto -8 1 -14 -21 -7 299 -4 -19 131 91
Årets resultat -8 12 1 -1 8 164 7 2 70 64
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 19 27 36 38
Omsättningstillgångar 153 259 267 281 416 548 421 528 634 646
Tillgångar 153 259 267 281 416 548 440 555 670 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 228 216 215 296 408 303 296 345 325
Obeskattade reserver 26 26 40 55 75 94 19 33 55 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 6 11 11 45 46 117 226 270 337
Skulder och eget kapital 153 259 267 281 416 548 440 555 670 684
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 97 206 318 281 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 6 0 16 28 423 444
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 2 0 0 36 103 143 309 276
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 60 0 50 50
Omsättning 9 15 0 7 64 916 1 005 1 803 2 901 2 404
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 1 2 2 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 516 503 901 725 801
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 138 168 248 251 332
Rörelseresultat, EBITDA -8 3 -15 -25 -9 300 6 -12 141 100
Nettoomsättningförändring 125,00% -% -% -100,00% -87,60% -48,66% -44,20% -37,92% 20,67% -%
Du Pont-modellen -5,23% 1,16% -% -% -1,44% 54,93% -0,68% -3,24% 19,85% 13,45%
Vinstmarginal -88,89% 75,00% -% -% -9,38% 58,33% -0,30% -1,00% 4,58% 3,83%
Bruttovinstmarginal 66,67% 75,00% -% -% 53,12% 30,43% 55,52% 41,42% 100,00% 58,24%
Rörelsekapital/omsättning 1 622,22% 6 325,00% -% -% 579,69% 97,29% 30,25% 16,77% 12,55% 12,85%
Soliditet 91,69% 95,86% 92,58% 90,94% 84,44% 87,09% 72,05% 57,61% 57,40% 49,83%
Kassalikviditet 2 185,71% 4 316,67% 2 427,27% 2 554,55% 924,44% 1 191,30% 267,52% 160,62% 157,41% 129,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...