Visa allt om Terminus Biotec Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 285 13 434 7 622 2 190 1 432 1 493 7 637 2 038
Övrig omsättning - 6 - 13 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 50 19 51 16 5 -11 -15 -372 102 431
Resultat efter finansnetto 53 38 -99 179 492 990 783 125 808 1 443
Årets resultat 145 17 8 303 258 538 416 122 535 815
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 033 1 750 1 750 1 791 1 794 1 657 648 210 221 171
Omsättningstillgångar 2 313 2 565 2 697 3 035 3 144 3 271 3 475 3 310 3 563 3 293
Tillgångar 4 346 4 315 4 447 4 826 4 939 4 928 4 123 3 520 3 784 3 464
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 412 3 424 3 562 3 752 3 592 3 464 3 053 2 757 2 726 2 281
Obeskattade reserver 756 891 879 1 053 1 290 1 215 962 763 818 761
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 178 0 7 21 56 250 108 0 240 423
Skulder och eget kapital 4 346 4 315 4 447 4 826 4 939 4 928 4 123 3 520 3 784 3 464
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 157 155 198 143 129 127 120 91 89
Omsättning 285 19 434 20 622 2 190 1 432 1 493 7 637 2 038
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 50 19 51 16 5 -11 -3 -360 110 431
Nettoomsättningförändring 2 092,31% -97,00% 6 100,00% -98,87% -71,60% 52,93% -4,09% -80,45% 274,73% -%
Du Pont-modellen 1,36% 0,88% -2,20% 3,71% 13,28% 20,09% 18,97% 3,66% 21,43% 41,66%
Vinstmarginal 20,70% 292,31% -22,58% 2 557,14% 105,47% 45,21% 54,61% 8,64% 10,62% 70,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2,73% 0,05% 0,63% -23,44% 1,60% 21,15%
Rörelsekapital/omsättning 749,12% 19 730,77% 619,82% 43 057,14% 496,46% 137,95% 235,13% 221,70% 43,51% 140,82%
Soliditet 92,08% 95,46% 94,67% 93,83% 91,98% 88,46% 90,85% 93,93% 87,60% 81,67%
Kassalikviditet 486,52% -% 13 414,29% 7 571,43% 3 425,00% 748,40% 1 021,30% -% 897,92% 621,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...