Visa allt om J-E.W Fastigheter AB
Visa allt om J-E.W Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 729 1 460 1 761 1 660 1 480 3 585 2 776 2 773 2 778
Övrig omsättning - - - 1 943 - - - 2 17 -
Rörelseresultat (EBIT) -714 -139 -1 601 -223 -1 573 -1 341 537 -7 -82 -68
Resultat efter finansnetto -715 -120 -1 599 -218 -1 575 -1 338 407 -325 -404 -363
Årets resultat -715 -120 -1 599 -218 -1 575 -1 343 407 -325 -278 -322
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 335 8 994 9 691 10 071 9 550 5 604 5 558 9 991 9 712 10 470
Omsättningstillgångar 1 012 234 1 076 840 674 541 827 666 533 1 096
Tillgångar 9 347 9 228 10 766 10 911 10 224 6 144 6 385 10 657 10 245 11 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 270 385 505 505 527 583 581 173 498 452
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 953 8 795 9 685 9 808 8 998 4 998 4 702 9 321 8 440 9 612
Kortfristiga skulder 124 47 576 598 699 563 1 102 1 163 1 307 1 502
Skulder och eget kapital 9 347 9 228 10 766 10 911 10 224 6 144 6 385 10 657 10 245 11 566
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 346 318 364 314 324 338 318 324
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 314 324 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 450 318 364 327 328 354 579 681
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 385 374 397 365 353 305 297 287
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 729 1 460 3 704 1 660 1 480 3 585 2 778 2 790 2 778
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 730 881 830 740 1 793 1 388 924 926
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 548 482 616 483 518 493 409 421
Rörelseresultat, EBITDA -194 451 -1 037 308 -969 -805 1 001 771 668 731
Nettoomsättningförändring -100,00% -50,07% -17,09% 6,08% 12,16% -58,72% 29,14% 0,11% -0,18% -%
Du Pont-modellen -% -1,30% -14,80% -1,97% -15,39% -21,78% 8,43% -0,07% -0,77% -0,57%
Vinstmarginal -% -16,46% -109,11% -12,21% -94,76% -90,41% 15,01% -0,25% -2,85% -2,38%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 93,49% 87,28% 82,41% 91,01% 93,56% 95,93% 98,99% 99,68%
Rörelsekapital/omsättning -% 25,65% 34,25% 13,74% -1,51% -1,49% -7,67% -17,90% -27,91% -14,61%
Soliditet 2,89% 4,17% 4,69% 4,63% 5,15% 9,49% 9,10% 1,62% 4,86% 3,91%
Kassalikviditet 806,45% 472,34% 184,72% 138,46% 78,54% 93,96% 67,42% 50,04% 40,78% 72,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...