Visa allt om Lerum Revision Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 227 131 128 148 287 85 54 0 97 302
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 109 117 116 133 272 69 37 -13 83 295
Resultat efter finansnetto 227 288 270 245 381 136 118 80 164 509
Årets resultat 146 193 194 218 247 140 83 55 125 321
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 438 2 618 2 353 2 230 2 260 2 151 2 070 2 000 2 119 1 872
Omsättningstillgångar 194 328 347 280 316 97 75 62 59 307
Tillgångar 2 631 2 946 2 700 2 510 2 576 2 248 2 145 2 062 2 178 2 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 684 1 695 1 662 1 618 1 543 1 431 1 411 1 448 1 485 1 449
Obeskattade reserver 521 494 445 425 479 436 495 493 495 511
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 426 757 594 467 554 382 239 121 198 219
Skulder och eget kapital 2 631 2 946 2 700 2 510 2 576 2 248 2 145 2 062 2 178 2 179
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 157 160 150 143 135 120 120 92 89
Omsättning 227 131 128 148 287 85 54 0 97 302
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 227 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 97 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 109 117 116 133 272 69 37 -13 83 295
Nettoomsättningförändring 73,28% 2,34% -13,51% -48,43% 237,65% 57,41% -% -100,00% -67,88% -%
Du Pont-modellen 10,11% 11,13% 11,22% 10,76% 15,76% 6,81% 6,11% -% 8,17% 24,28%
Vinstmarginal 117,18% 250,38% 236,72% 182,43% 141,46% 180,00% 242,59% -% 183,51% 175,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -102,20% -327,48% -192,97% -126,35% -82,93% -335,29% -303,70% -% -143,30% 29,14%
Soliditet 79,45% 70,62% 74,41% 76,94% 73,60% 77,95% 82,79% 87,44% 84,55% 83,38%
Kassalikviditet 45,54% 43,33% 58,42% 59,96% 57,04% 25,39% 31,38% 51,24% 29,80% 140,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...