Visa allt om Morex Dataprodukter & Tillbehör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 8 690 9 055 7 935 8 161 8 059 8 412 10 658 10 550 7 621 7 387
Övrig omsättning 315 194 30 316 45 4 254 122 31 51
Rörelseresultat (EBIT) -770 37 -480 72 53 56 161 335 45 37
Resultat efter finansnetto -776 40 -478 78 55 57 173 346 19 3
Årets resultat -776 40 -478 78 55 63 167 346 19 3
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 40 62 54 20 28 28 40 57 31
Omsättningstillgångar 1 824 1 691 2 014 2 470 2 141 2 122 2 084 2 008 2 139 2 255
Tillgångar 1 888 1 731 2 076 2 524 2 160 2 150 2 112 2 048 2 196 2 286
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 244 579 539 1 018 940 884 821 805 459 441
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 398 348 348 348 348 348 198 273 422
Kortfristiga skulder 1 644 754 1 189 1 158 873 918 936 1 046 1 464 1 424
Skulder och eget kapital 1 888 1 731 2 076 2 524 2 160 2 150 2 112 2 048 2 196 2 286
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 312 260 295 215 180 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 951 2 709 2 574 2 279 2 021 2 075 2 124 2 107 1 424 1 586
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 187 1 096 1 047 984 835 819 870 845 690 654
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0
Omsättning 9 005 9 249 7 965 8 477 8 104 8 416 10 912 10 672 7 652 7 438
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 6 6 7 8 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 241 1 294 1 134 1 360 1 343 1 202 1 332 1 507 1 270 1 231
Personalkostnader per anställd (tkr) 636 582 560 597 574 501 451 501 421 433
Rörelseresultat, EBITDA -743 58 -459 94 61 77 174 352 72 50
Nettoomsättningförändring -4,03% 14,11% -2,77% 1,27% -4,20% -21,07% 1,02% 38,43% 3,17% -%
Du Pont-modellen -40,68% 2,37% -22,88% 3,13% 2,64% 2,74% 8,29% 17,72% 2,37% 1,79%
Vinstmarginal -8,84% 0,45% -5,99% 0,97% 0,71% 0,70% 1,64% 3,44% 0,68% 0,56%
Bruttovinstmarginal 48,39% 53,05% 53,37% 49,97% 52,84% 51,19% 40,37% 42,30% 44,56% 46,57%
Rörelsekapital/omsättning 2,07% 10,35% 10,40% 16,08% 15,73% 14,31% 10,77% 9,12% 8,86% 11,25%
Soliditet 12,92% 33,45% 25,96% 40,33% 43,52% 41,12% 39,08% 39,31% 20,90% 19,29%
Kassalikviditet 57,85% 112,73% 96,55% 148,70% 160,02% 163,62% 160,15% 129,16% 71,04% 87,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...