Visa allt om Sirius Rederi AB
Visa allt om Sirius Rederi AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 356 612 318 662 346 304 301 530 260 877 243 392 232 093 222 561 224 036 216 153
Övrig omsättning 679 4 309 1 046 14 176 1 639 1 954 966 6 151 58 267 40 930
Rörelseresultat (EBIT) 59 502 11 188 17 031 17 289 -2 004 -6 447 4 234 13 600 49 505 50 736
Resultat efter finansnetto 38 285 -6 166 13 036 13 852 -7 235 -13 220 -1 771 6 011 29 419 42 823
Årets resultat 29 705 -7 350 9 636 15 176 -1 352 -11 028 1 375 4 943 20 624 28 986
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 589 936 583 125 334 149 355 338 380 782 455 830 547 977 654 406 536 913 616 269
Omsättningstillgångar 120 756 140 837 90 837 76 859 61 003 69 254 66 924 71 496 63 821 144 336
Tillgångar 710 693 723 961 424 985 432 196 441 785 525 084 614 902 725 902 600 735 760 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 333 143 158 147 607 138 542 123 430 124 855 135 910 130 635 124 430 72 840
Minoritetsintressen 0 364 364 177 0 0 530 472 332 2 831
Avsättningar (tkr) 44 928 36 766 35 814 33 665 34 807 40 862 43 415 46 997 45 992 37 580
Långfristiga skulder 376 874 401 436 174 208 196 621 237 742 299 570 376 657 496 064 384 830 539 357
Kortfristiga skulder 119 558 142 238 66 993 63 192 45 806 59 798 58 390 51 733 45 150 107 998
Skulder och eget kapital 710 693 723 961 424 985 432 196 441 785 525 084 614 902 725 902 600 735 760 605
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 209 1 849 2 389 3 004 2 209 2 209 2 244 1 980 1 683 2 333
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 82 489 79 797 82 728 76 769 56 202 45 746 64 108 54 019 50 156 38 178
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 158 17 293 28 238 14 610 13 492 18 396 12 688 12 150 13 108 16 307
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 357 291 322 971 347 350 315 706 262 516 245 346 233 059 228 712 282 303 257 083
Nyckeltal
Antal anställda 236 229 242 245 195 201 198 189 196 166
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 511 1 392 1 431 1 231 1 338 1 211 1 172 1 178 1 143 1 302
Personalkostnader per anställd (tkr) 496 480 468 416 370 349 432 413 389 353
Rörelseresultat, EBITDA 100 823 48 714 38 343 38 811 23 898 34 501 48 160 57 020 108 254 101 369
Nettoomsättningförändring 11,91% -7,98% 14,85% 15,58% 7,18% 4,87% 4,28% -0,66% 3,65% -%
Du Pont-modellen 8,38% 1,94% 4,58% 4,95% -0,09% -0,88% 1,58% 3,36% 8,62% 8,84%
Vinstmarginal 16,69% 4,41% 5,62% 7,09% -0,15% -1,90% 4,19% 10,97% 23,11% 31,11%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,34% -0,44% 6,89% 4,53% 5,83% 3,89% 3,68% 8,88% 8,33% 16,81%
Soliditet 23,83% 19,77% 34,73% 32,06% 27,94% 23,78% 22,10% 18,00% 20,71% 9,58%
Kassalikviditet 99,37% 96,61% 131,47% 112,45% 125,12% 110,35% 109,73% 133,92% 137,37% 132,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 857 3 841 3 840 3 897 3 840 3 845 3 833 3 853 3 836 7 978
Övrig omsättning 126 351 303 276 82 219 219 207 - -
Rörelseresultat (EBIT) 417 -902 148 -426 68 106 -381 41 -1 094 1 350
Resultat efter finansnetto 417 -902 148 -426 69 107 -379 38 -1 141 1 495
Årets resultat 42 6 37 54 51 78 13 26 38 91
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 673 22 713 22 745 22 834 22 752 25 969 32 974 23 114 23 323 23 466
Omsättningstillgångar 24 484 53 658 9 779 3 364 11 912 9 730 797 6 231 6 495 3 375
Tillgångar 88 157 76 371 32 524 26 198 34 663 35 699 33 771 29 345 29 818 26 841
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 898 17 856 17 851 17 814 17 760 17 709 17 630 17 618 17 592 17 554
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 53 118 182
Kortfristiga skulder 74 259 58 516 14 674 8 385 16 904 17 990 16 141 11 675 12 108 9 106
Skulder och eget kapital 88 157 76 371 32 524 26 198 34 663 35 699 33 771 29 345 29 818 26 841
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 209 1 849 1 849 2 164 1 669 1 669 2 244 1 575 1 683 2 575
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 369 1 254 1 266 1 351 1 158 973 976 960 932 1 197
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 983 4 192 4 143 4 173 3 922 4 064 4 052 4 060 3 836 7 978
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 619 1 280 1 280 1 299 1 280 1 282 1 278 1 284 1 279 2 659
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 199 1 038 1 038 1 182 947 885 898 848 874 1 261
Rörelseresultat, EBITDA 499 -820 230 -344 264 377 -92 350 -785 1 621
Nettoomsättningförändring 26,45% 0,03% -1,46% 1,48% -0,13% 0,31% -0,52% 0,44% -51,92% -%
Du Pont-modellen 0,47% -1,18% 0,46% -1,62% 0,20% 0,30% -1,12% 0,17% -3,67% 5,58%
Vinstmarginal 8,61% -23,48% 3,85% -10,91% 1,80% 2,76% -9,84% 1,27% -28,49% 18,76%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 024,81% -126,48% -127,47% -128,84% -130,00% -214,82% -400,31% -141,29% -146,32% -71,84%
Soliditet 15,77% 23,38% 54,89% 68,00% 51,24% 49,61% 52,20% 60,04% 59,00% 65,40%
Kassalikviditet 32,97% 91,70% 66,64% 40,12% 70,47% 54,09% 4,94% 53,37% 53,64% 37,06%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...