Visa allt om Prensio Aktiebolag
Visa allt om Prensio Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 257 368 368 394 480 461 373 451 445 375
Övrig omsättning 5 21 - 1 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -52 40 72 197 262 158 123 82 109 43
Resultat efter finansnetto -81 25 55 190 257 142 87 45 88 -1
Årets resultat -1 0 0 0 1 0 8 0 88 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 5 5 0 0 0 0 0 3 20
Omsättningstillgångar 684 607 387 619 728 524 678 694 594 480
Tillgångar 692 612 392 619 728 524 678 694 597 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 102 102 102 102 101 101 93 93 93
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 548 55 230 490 616 0 201 287 362 341
Kortfristiga skulder 43 455 60 27 10 423 377 314 142 66
Skulder och eget kapital 692 612 392 619 728 524 678 694 597 500
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 166 180 119 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 52 57 37 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 262 389 368 395 480 461 373 451 445 375
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 257 368 368 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 106 123 109 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -51 40 72 197 262 158 123 85 126 67
Nettoomsättningförändring -30,16% 0,00% -6,60% -17,92% 4,12% 23,59% -17,29% 1,35% 18,67% -%
Du Pont-modellen -7,51% 6,54% 18,37% 33,44% 35,99% 31,87% 18,29% 11,82% 20,27% 8,60%
Vinstmarginal -20,23% 10,87% 19,57% 52,54% 54,58% 36,23% 33,24% 18,18% 27,19% 11,47%
Bruttovinstmarginal 38,52% 56,52% 69,57% 67,51% 68,96% 58,57% 58,45% 70,51% 56,18% 47,73%
Rörelsekapital/omsättning 249,42% 41,30% 88,86% 150,25% 149,58% 21,91% 80,70% 84,26% 101,57% 110,40%
Soliditet 14,60% 16,67% 26,02% 16,48% 14,01% 19,27% 14,90% 13,40% 15,58% 18,60%
Kassalikviditet 269,77% 22,64% 53,33% 1 451,85% 4 630,00% 101,18% 103,71% 126,43% 298,59% 575,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...