Visa allt om PID Product Implementation & Development Aktiebolag
Visa allt om PID Product Implementation & Development Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 913 518 136 863 914 473 1 175 415 58 73
Övrig omsättning 16 - 2 - - - - - - 7
Rörelseresultat (EBIT) 165 -103 -252 213 268 64 187 199 -52 -49
Resultat efter finansnetto 151 -82 133 237 284 104 189 93 -238 -47
Årets resultat 151 -82 133 237 284 104 189 93 -238 -47
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 767 553 357 11 11 1 9 39 75 275
Omsättningstillgångar 564 887 1 071 1 645 1 691 1 496 1 197 608 368 437
Tillgångar 1 331 1 440 1 428 1 656 1 702 1 497 1 206 647 442 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 261 1 310 1 392 1 259 1 021 737 633 444 351 589
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 70 130 36 397 680 760 573 203 91 122
Skulder och eget kapital 1 331 1 440 1 428 1 656 1 702 1 497 1 206 647 442 712
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 186 372 372 186 58 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 420 405 0 - 0 0 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 132 117 58 117 117 58 175 - - 9
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 929 518 138 863 914 473 1 175 415 58 80
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 913 518 136 863 914 473 1 175 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 554 525 249 501 517 276 755 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 219 -103 -252 213 268 72 217 235 -16 -13
Nettoomsättningförändring 76,25% 280,88% -84,24% -5,58% 93,23% -59,74% 183,13% 615,52% -20,55% -%
Du Pont-modellen 12,70% -5,69% 10,64% 14,25% 16,92% 6,95% 15,67% 32,46% -10,86% -6,74%
Vinstmarginal 18,51% -15,83% 111,76% 27,35% 31,51% 21,99% 16,09% 50,60% -82,76% -65,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,42% 100,00% 100,00% 100,00% 98,73% 99,40% 98,55% 100,00% 83,56%
Rörelsekapital/omsättning 54,11% 146,14% 761,03% 144,61% 110,61% 155,60% 53,11% 97,59% 477,59% 431,51%
Soliditet 94,74% 90,97% 97,48% 76,03% 59,99% 49,23% 52,49% 68,62% 79,41% 82,72%
Kassalikviditet 805,71% 682,31% 2 975,00% 414,36% 248,68% 196,84% 208,90% 248,28% 404,40% 355,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...