Visa allt om Mamselle Blommor Aktiebolag
Visa allt om Mamselle Blommor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 946 5 040 5 140 5 416 5 809 5 766 5 487 5 240 4 866 4 297
Övrig omsättning 146 190 28 141 33 33 51 41 100 94
Rörelseresultat (EBIT) 152 25 -11 425 191 459 -95 614 137 304
Resultat efter finansnetto 139 12 -23 437 184 451 -98 616 137 303
Årets resultat -15 -14 -28 9 133 384 2 254 3 93
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 95 14 126 197 391 522 348 416 315 37
Omsättningstillgångar 1 045 1 273 1 158 1 351 1 236 1 247 978 1 592 961 1 165
Tillgångar 1 140 1 287 1 284 1 548 1 627 1 769 1 326 2 008 1 276 1 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 169 184 212 353 620 236 534 281 278
Obeskattade reserver 10 2 16 48 0 0 74 179 67 66
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kortfristiga skulder 976 1 116 1 085 1 288 1 274 1 149 1 016 1 295 929 856
Skulder och eget kapital 1 140 1 287 1 284 1 548 1 627 1 769 1 326 2 008 1 276 1 202
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 299 264 190 340 222
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 271 1 321 1 359 1 342 1 418 1 194 1 128 885 681 529
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 464 472 485 533 539 590 572 413 362 215
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 400 0 300 0 0
Omsättning 5 092 5 230 5 168 5 557 5 842 5 799 5 538 5 281 4 966 4 391
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 989 1 008 1 028 1 083 1 162 1 153 1 097 1 310 1 217 1 074
Personalkostnader per anställd (tkr) 362 367 340 348 353 377 356 329 352 254
Rörelseresultat, EBITDA 178 41 32 467 215 493 -79 641 151 316
Nettoomsättningförändring -1,87% -1,95% -5,10% -6,77% 0,75% 5,08% 4,71% 7,69% 13,24% -%
Du Pont-modellen 13,33% 2,02% -0,78% 29,26% 11,86% 26,06% -7,16% 30,83% 10,82% 25,29%
Vinstmarginal 3,07% 0,52% -0,19% 8,36% 3,32% 8,00% -1,73% 11,81% 2,84% 7,07%
Bruttovinstmarginal 53,90% 50,87% 51,89% 53,67% 49,20% 56,19% 46,05% 52,63% 42,73% 41,70%
Rörelsekapital/omsättning 1,40% 3,12% 1,42% 1,16% -0,65% 1,70% -0,69% 5,67% 0,66% 7,19%
Soliditet 14,19% 13,25% 15,30% 15,98% 21,70% 35,05% 21,91% 33,01% 25,80% 27,08%
Kassalikviditet 56,76% 71,15% 58,43% 68,56% 53,53% 65,45% 55,91% 90,35% 75,57% 99,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...