Visa allt om 41ALL AB
Visa allt om 41ALL AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 841 0 0 0 140 368 380 725 762 505
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 333 0 0 0 4 116 4 155 21 150
Resultat efter finansnetto 333 0 0 -1 1 115 3 157 20 148
Årets resultat 260 0 0 -1 1 85 1 110 18 148
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Omsättningstillgångar 1 168 101 101 101 132 247 165 307 143 136
Tillgångar 1 168 101 101 101 132 247 165 307 147 136
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 361 101 101 101 102 186 101 195 85 67
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 807 0 0 0 30 61 63 111 62 69
Skulder och eget kapital 1 168 101 101 101 132 247 165 307 147 136
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 81 27 224 385 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 12 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 3 0 - 0 0 40 19 115 122 66
Utdelning till aktieägare 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 841 0 0 0 140 368 380 725 762 505
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 - 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 841 - - - - 368 380 725 762 505
Personalkostnader per anställd (tkr) 15 - - - - 122 117 375 567 308
Rörelseresultat, EBITDA 333 0 0 0 4 116 4 159 22 150
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -61,96% -3,16% -47,59% -4,86% 50,89% -%
Du Pont-modellen 28,51% -% -% -% 3,03% 46,96% 2,42% 51,47% 14,97% 110,29%
Vinstmarginal 18,09% -% -% -% 2,86% 31,52% 1,05% 21,79% 2,89% 29,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,61% -% -% -% 72,86% 50,54% 26,84% 27,03% 10,63% 13,27%
Soliditet 30,91% 100,00% 100,00% 100,00% 77,27% 75,30% 61,21% 63,52% 57,82% 49,26%
Kassalikviditet 144,73% -% -% -% 440,00% 404,92% 261,90% 276,58% 230,65% 197,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...