Visa allt om Geoforum Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om Geoforum Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 833 4 515 4 801 4 777 4 243 10 595 9 668 2 300
Övrig omsättning - - 22 2 073 - 21 - 466 - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -8 -352 4 120 1 524 1 302 614 2 291 1 935 262
Resultat efter finansnetto 1 795 -298 -880 4 214 1 702 1 243 758 2 371 1 933 266
Årets resultat 1 566 -307 -390 2 316 981 891 409 1 287 1 473 266
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 358 2 153 50 61 71 82 42 0
Omsättningstillgångar 7 333 5 796 5 637 7 409 7 038 6 337 7 701 7 095 4 030 834
Tillgångar 7 333 5 796 6 994 9 562 7 088 6 397 7 773 7 177 4 073 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 454 4 144 4 786 5 886 3 570 3 564 2 673 3 164 1 997 574
Obeskattade reserver 1 695 1 634 1 634 2 226 1 166 786 786 592 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 490 1 209 1 229 955 1 134 288 110 24
Kortfristiga skulder 184 17 85 240 1 122 1 093 3 180 3 133 1 965 236
Skulder och eget kapital 7 333 5 796 6 994 9 562 7 088 6 397 7 773 7 177 4 073 834
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 400 384 421 350 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 597 1 295 1 554 1 052 951 2 238 1 842 167
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 76 269 384 347 402 873 1 998 159
Utdelning till aktieägare 159 256 335 710 0 975 0 900 120 50
Omsättning 0 0 855 6 588 4 801 4 798 4 243 11 061 9 668 2 300
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 3 4 4 4 3 6 5 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 278 1 129 1 200 1 194 1 414 1 766 1 934 1 150
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 231 412 512 476 602 644 934 328
Rörelseresultat, EBITDA -17 -8 -352 4 120 1 535 1 313 625 2 302 1 946 266
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -81,55% -5,96% 0,50% 12,59% -59,95% 9,59% 320,35% -%
Du Pont-modellen -% -% -4,92% 44,14% 24,03% 20,45% 9,92% 33,08% 47,66% 32,13%
Vinstmarginal -% -% -41,30% 93,49% 35,47% 27,38% 18,17% 22,41% 20,08% 11,65%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 666,51% 158,78% 123,22% 109,78% 106,55% 37,39% 21,36% 26,00%
Soliditet 92,41% 93,49% 86,65% 78,71% 62,49% 64,77% 41,84% 50,02% 49,03% 68,82%
Kassalikviditet 3 985,33% 34 094,12% 6 631,76% 3 087,08% 627,27% 579,78% 242,17% 226,46% 205,09% 353,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...