Visa allt om Fastigheten Tylla Aktiebolag
Visa allt om Fastigheten Tylla Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 689 679 662 646 2 765 652 484 523 453 421
Övrig omsättning - - - - - - 37 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 92 57 -170 1 235 -14 84 93 -153 -268
Resultat efter finansnetto 34 -16 34 -316 1 027 -147 19 -8 -280 -353
Årets resultat -37 -27 30 -85 739 -135 19 -8 -280 -270
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 874 6 985 7 051 6 845 7 040 7 647 5 031 2 364 1 830 1 673
Omsättningstillgångar 473 454 528 560 981 274 170 112 98 147
Tillgångar 7 347 7 439 7 579 7 404 8 022 7 921 5 201 2 475 1 928 1 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 658 2 695 2 722 2 691 2 388 1 649 1 784 -259 -251 29
Obeskattade reserver 72 0 0 0 232 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 699 711 722 0 0 0
Långfristiga skulder 4 365 4 479 4 620 4 359 4 415 5 207 2 434 2 470 2 031 1 611
Kortfristiga skulder 253 264 237 353 287 355 261 264 149 181
Skulder och eget kapital 7 347 7 439 7 579 7 404 8 022 7 921 5 201 2 475 1 928 1 821
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 60 0 0 0 312 0 0 0 0 0
Omsättning 689 679 662 646 2 765 652 521 523 453 421
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 2 - 0 2 2 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 331 323 - - 242 262 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 6 9 - - - 4 - -
Rörelseresultat, EBITDA 171 273 224 11 1 440 163 187 192 -69 -218
Nettoomsättningförändring 1,47% 2,57% 2,48% -76,64% 324,08% 34,71% -7,46% 15,45% 7,60% -%
Du Pont-modellen 1,44% 1,24% 2,30% -2,23% 15,43% -0,18% 1,62% 3,80% -7,94% -14,28%
Vinstmarginal 15,38% 13,55% 26,28% -25,54% 44,77% -2,15% 17,36% 17,97% -33,77% -61,76%
Bruttovinstmarginal 57,62% 100,00% 100,00% 56,81% 100,00% 100,00% 55,99% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,93% 27,98% 43,96% 32,04% 25,10% -12,42% -18,80% -29,06% -11,26% -8,08%
Soliditet 36,94% 36,23% 35,92% 36,35% 31,90% 20,82% 34,30% -10,46% -13,02% 1,59%
Kassalikviditet 186,96% 171,97% 222,78% 158,64% 341,81% 77,18% 65,13% 42,42% 65,77% 81,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...