Visa allt om BW Lås och Säkerhetskonsult Aktiebolag
Visa allt om BW Lås och Säkerhetskonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 99 205 77 233 454 520 636 454 492 463
Övrig omsättning - - - - - - - 2 36 45
Rörelseresultat (EBIT) -5 43 -4 18 19 26 26 32 16 17
Resultat efter finansnetto -10 17 -13 3 3 18 -1 0 -1 -1
Årets resultat -10 16 -13 3 2 13 4 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 2 3 4 5 7 8 11
Omsättningstillgångar 277 329 335 349 390 333 404 390 449 507
Tillgångar 277 329 336 351 393 337 409 397 457 518
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 165 174 159 172 169 167 163 159 159 159
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 74 102 158 138 169 139 180 219 245 310
Kortfristiga skulder 38 53 20 42 55 32 67 14 47 43
Skulder och eget kapital 277 329 336 351 393 337 409 397 457 518
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 12 - 32 80 96 96 39 93 88
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 0 - 0 0 17 34 0 5 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 1 - 3 25 39 42 14 34 25
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 99 205 77 233 454 520 636 456 528 508
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 99 205 77 233 454 520 636 - 492 463
Personalkostnader per anställd (tkr) 17 19 2 37 107 155 178 - 131 117
Rörelseresultat, EBITDA -5 44 -3 19 20 27 27 33 19 21
Nettoomsättningförändring -51,71% 166,23% -66,95% -48,68% -12,69% -18,24% 40,09% -7,72% 6,26% -%
Du Pont-modellen -1,44% 13,37% -1,19% 5,13% 4,83% 7,72% 6,36% 8,31% 3,72% 3,28%
Vinstmarginal -4,04% 21,46% -5,19% 7,73% 4,19% 5,00% 4,09% 7,27% 3,46% 3,67%
Bruttovinstmarginal 63,64% 54,63% 57,14% 64,38% 56,39% 59,62% 55,35% 52,20% 53,46% 45,57%
Rörelsekapital/omsättning 241,41% 134,63% 409,09% 131,76% 73,79% 57,88% 52,99% 82,82% 81,71% 100,22%
Soliditet 59,57% 52,89% 47,32% 49,00% 43,00% 49,55% 39,85% 40,96% 35,58% 31,53%
Kassalikviditet 326,32% 303,77% 710,00% 378,57% 361,82% 262,50% 197,01% 292,86% 117,02% 241,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...