Visa allt om N. Höök's Byggservice i Hällefors Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 526 14 138 11 907 13 365 11 831 9 833 8 892 13 345 10 532 9 657
Övrig omsättning 56 178 202 51 165 64 391 245 291 36
Rörelseresultat (EBIT) -167 196 -32 -403 626 166 -371 24 323 -116
Resultat efter finansnetto -283 216 -219 -435 539 135 -604 20 519 -82
Årets resultat -283 216 -219 -435 499 135 -604 66 306 325
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 848 2 645 2 650 2 626 2 639 2 670 2 919 2 842 2 838 2 717
Omsättningstillgångar 5 864 4 900 4 332 4 813 4 189 3 254 2 849 3 478 3 550 3 266
Tillgångar 7 712 7 545 6 982 7 440 6 828 5 924 5 768 6 320 6 388 5 983
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 320 3 603 3 434 3 653 4 088 3 588 3 654 4 258 4 192 3 885
Obeskattade reserver 22 0 0 0 0 0 0 0 82 0
Avsättningar (tkr) 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 788 551 1 036 610 211 224 275 120 201 237
Kortfristiga skulder 3 582 3 369 2 512 3 177 2 530 2 112 1 840 1 942 1 912 1 861
Skulder och eget kapital 7 712 7 545 6 982 7 440 6 828 5 924 5 768 6 320 6 388 5 983
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 216 335 329 320 307 289
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 399 4 654 4 739 4 630 4 139 3 360 3 639 3 450 3 366 3 106
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 841 1 390 1 499 1 492 1 445 1 239 1 301 1 327 1 425 1 221
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 582 14 316 12 109 13 416 11 996 9 897 9 283 13 590 10 823 9 693
Nyckeltal
Antal anställda 17 15 15 15 14 13 13 13 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 854 943 794 891 845 756 684 1 027 810 805
Personalkostnader per anställd (tkr) 442 419 430 423 428 388 413 399 401 366
Rörelseresultat, EBITDA 67 419 169 -239 777 317 -229 177 483 70
Nettoomsättningförändring 2,74% 18,74% -10,91% 12,97% 20,32% 10,58% -33,37% 26,71% 9,06% -%
Du Pont-modellen -3,24% 3,39% -2,56% -5,50% 8,83% 2,62% -10,14% 0,60% 8,38% -1,07%
Vinstmarginal -1,72% 1,81% -1,50% -3,06% 5,10% 1,58% -6,58% 0,28% 5,08% -0,66%
Bruttovinstmarginal 66,52% 61,30% 69,52% 57,84% 67,74% 66,61% 67,48% 47,95% 62,97% 59,15%
Rörelsekapital/omsättning 15,71% 10,83% 15,29% 12,24% 14,02% 11,61% 11,35% 11,51% 15,55% 14,55%
Soliditet 43,27% 47,75% 49,18% 49,10% 59,87% 60,57% 63,35% 67,37% 66,55% 64,93%
Kassalikviditet 156,34% 136,39% 160,11% 143,22% 152,57% 143,37% 140,82% 160,09% 170,97% 159,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...