Visa allt om Smultronic Aktiebolag
Visa allt om Smultronic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 825 1 051 900 690 772 1 826 1 879 917 56 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 362 613 619 383 543 1 632 1 678 714 -70 -60
Resultat efter finansnetto 398 692 675 469 632 1 667 1 723 786 -25 -6
Årets resultat 343 510 385 341 457 1 221 1 156 464 -21 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 90 135 161 3 5 7 9 13 14
Omsättningstillgångar 6 215 5 655 5 635 4 446 3 891 4 064 4 381 2 043 1 820 898
Tillgångar 6 267 5 744 5 770 4 607 3 894 4 069 4 388 2 052 1 833 912
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 124 4 781 4 271 3 886 3 545 3 088 1 868 711 248 268
Obeskattade reserver 459 505 475 301 301 301 301 150 0 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 529 306 933 275 33 79 1 059 846 1 581 635
Kortfristiga skulder 156 152 90 145 15 601 1 161 345 5 5
Skulder och eget kapital 6 267 5 744 5 770 4 607 3 894 4 069 4 388 2 052 1 833 912
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 825 1 051 900 690 772 1 826 1 879 917 56 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 412 661 668 436 545 1 634 1 680 717 -67 -57
Nettoomsättningförändring -21,50% 16,78% 30,43% -10,62% -57,72% -2,82% 104,91% 1 537,50% -% -%
Du Pont-modellen 6,46% 12,19% 11,91% 10,25% 16,38% 41,29% 39,29% 38,35% -1,31% -%
Vinstmarginal 49,09% 66,60% 76,33% 68,41% 82,64% 92,00% 91,75% 85,82% -42,86% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 734,42% 523,60% 616,11% 623,33% 502,07% 189,65% 171,37% 185,17% 3 241,07% -%
Soliditet 87,47% 90,09% 80,44% 89,17% 96,73% 81,34% 47,63% 39,91% 13,53% 29,70%
Kassalikviditet 3 983,97% 3 720,39% 6 261,11% 3 066,21% 25 940,00% 676,21% 377,35% 592,17% 36 400,00% 17 960,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...