Visa allt om Open Logger Systems AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 454 829 832 331 196 93 207 87 137 174
Övrig omsättning - - - - 199 - 8 8 7 2
Rörelseresultat (EBIT) 41 -1 32 110 21 -68 103 -30 47 96
Resultat efter finansnetto 41 -2 32 110 21 -68 103 -80 31 31
Årets resultat 32 -2 19 87 21 -49 68 -80 14 -84
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 22 5 7 10 74 120
Omsättningstillgångar 324 621 636 542 276 242 335 286 232 272
Tillgångar 324 621 636 542 298 247 342 296 307 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 262 231 332 313 227 206 255 187 266 292
Obeskattade reserver 7 7 7 0 0 0 19 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 55 383 297 228 72 41 68 109 40 100
Skulder och eget kapital 324 621 636 542 298 247 342 296 307 392
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 20 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 6 0
Utdelning till aktieägare 100 0 100 0 0 0 0 0 0 40
Omsättning 454 829 832 331 395 93 215 95 144 176
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 41 -1 32 113 22 -66 106 -26 53 105
Nettoomsättningförändring -45,24% -0,36% 151,36% 68,88% 110,75% -55,07% 137,93% -36,50% -21,26% -%
Du Pont-modellen 12,65% -0,16% 5,03% 20,30% 7,05% -27,53% 30,12% -23,31% 19,87% 24,49%
Vinstmarginal 9,03% -0,12% 3,85% 33,23% 10,71% -73,12% 49,76% -79,31% 44,53% 55,17%
Bruttovinstmarginal 67,62% 77,93% 50,84% 63,14% -38,78% 38,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 59,25% 28,71% 40,75% 94,86% 104,08% 216,13% 128,99% 203,45% 140,15% 98,85%
Soliditet 82,55% 38,08% 53,06% 57,75% 76,17% 83,40% 78,66% 63,18% 86,64% 74,49%
Kassalikviditet 363,64% 162,14% 214,14% 159,65% 383,33% 590,24% 492,65% 262,39% 580,00% 272,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...