Visa allt om Navator Aktiebolag
Visa allt om Navator Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 119 1 102 1 135 1 319 1 413 1 236 1 209 1 217 1 196 1 189
Övrig omsättning - 73 - - 80 - - - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 158 124 61 137 228 128 175 147 159 136
Resultat efter finansnetto 159 125 61 142 229 128 175 150 165 139
Årets resultat 167 112 102 93 127 118 113 99 82 71
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 10 16 21 4 14 24 39 39 48
Omsättningstillgångar 661 675 742 914 963 967 931 959 946 857
Tillgångar 666 685 758 935 967 981 956 998 984 905
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 371 364 411 460 516 506 501 488 480 487
Obeskattade reserver 95 154 176 251 243 193 230 215 208 162
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 200 168 170 224 207 282 224 295 297 256
Skulder och eget kapital 666 685 758 935 967 981 956 998 984 905
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 532 - 0 419 439 448 455
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 376 460 480 0 614 485 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 299 324 330 347 375 340 324 332 335 329
Utdelning till aktieägare 170 160 160 150 150 117 113 100 91 89
Omsättning 1 119 1 175 1 135 1 319 1 493 1 236 1 209 1 217 1 196 1 191
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 119 1 102 1 135 1 319 707 1 236 1 209 1 217 1 196 1 189
Personalkostnader per anställd (tkr) 688 797 818 890 500 843 756 785 21 796
Rörelseresultat, EBITDA 163 129 66 146 238 138 190 167 167 164
Nettoomsättningförändring 1,54% -2,91% -13,95% -6,65% 14,32% 2,23% -0,66% 1,76% 0,59% -%
Du Pont-modellen 23,72% 18,25% 8,18% 15,19% 23,78% 13,05% 18,31% 15,03% 16,87% 15,25%
Vinstmarginal 14,12% 11,34% 5,46% 10,77% 16,28% 10,36% 14,47% 12,33% 13,88% 11,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,02% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,20% 46,01% 50,40% 52,31% 53,50% 55,42% 58,48% 54,56% 54,26% 50,55%
Soliditet 66,83% 70,67% 72,33% 68,98% 71,88% 66,08% 70,14% 64,41% 64,00% 66,70%
Kassalikviditet 330,50% 401,79% 436,47% 408,04% 465,22% 342,91% 415,62% 325,08% 318,52% 334,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...