Visa allt om Tåg i Bergslagen AB
Visa allt om Tåg i Bergslagen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 227 668 214 166 194 181 185 955 170 125 167 726 169 427 168 967 159 887 117 170
Övrig omsättning 615 173 173 2 328 150 300 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 -47 -934 -669 -363 1 161 75 41 -309 516
Resultat efter finansnetto -65 -4 -887 -214 -275 1 147 57 115 53 674
Årets resultat -65 -4 -531 -34 -45 647 33 48 31 344
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 125 9 095 5 117 4 245 7 214 7 372 6 966 7 329 6 950 4 963
Omsättningstillgångar 81 836 69 945 58 642 58 745 201 966 34 438 42 006 33 465 38 632 49 959
Tillgångar 90 961 79 040 63 759 62 990 209 180 41 810 48 972 40 794 45 582 54 922
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 429 5 494 5 498 6 029 6 063 6 108 5 461 5 428 5 380 5 349
Obeskattade reserver 0 0 0 356 536 766 504 497 461 463
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 415 907 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 85 532 72 131 57 354 56 606 202 581 34 936 43 007 34 869 39 741 49 110
Skulder och eget kapital 90 961 79 040 63 759 62 990 209 180 41 810 48 972 40 794 45 582 54 922
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 753 760 761 758 677 656 585 592 603 791
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 456 780 553 10 5 4 5 1 124 251
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 121 744 632 454 401 305 186 192 357 537
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 228 283 214 339 194 354 188 283 320 425 167 726 169 427 168 967 159 887 117 170
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 75 889 107 083 97 091 185 955 170 125 167 726 169 427 168 967 79 944 58 585
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 110 1 142 973 1 222 1 083 965 776 785 542 790
Rörelseresultat, EBITDA -18 -47 -934 -669 -219 1 311 367 396 -284 542
Nettoomsättningförändring 6,30% 10,29% 4,42% 9,30% 1,43% -1,00% 0,27% 5,68% 36,46% -%
Du Pont-modellen -0,01% 0,00% -1,30% -0,30% -0,08% 2,82% 0,19% 0,41% 0,14% 1,27%
Vinstmarginal -0,01% 0,00% -0,43% -0,10% -0,10% 0,70% 0,05% 0,10% 0,04% 0,59%
Bruttovinstmarginal 1,66% 2,04% 1,41% 1,44% 2,01% 2,92% 1,98% 1,94% 1,68% 3,47%
Rörelsekapital/omsättning -1,62% -1,02% 0,66% 1,15% -0,36% -0,30% -0,59% -0,83% -0,69% 0,72%
Soliditet 5,97% 6,95% 8,62% 9,99% 3,09% 15,96% 11,91% 14,18% 12,53% 10,35%
Kassalikviditet 95,68% 96,97% 102,25% 103,78% 99,70% 98,57% 97,67% 95,97% 97,21% 101,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...