Visa allt om Brensle Reklam & Marknadsföring Aktiebolag
Visa allt om Brensle Reklam & Marknadsföring Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 244 2 215 1 073 3 613 1 931 2 813 2 323 3 575 3 528 4 806
Övrig omsättning - - - - - - 3 12 - 49
Rörelseresultat (EBIT) 45 94 29 457 61 1 -155 113 51 123
Resultat efter finansnetto 45 93 29 457 61 6 -151 116 61 122
Årets resultat 34 72 22 252 61 6 -87 60 41 59
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 16 40 63 76
Omsättningstillgångar 914 1 244 975 1 537 879 793 805 1 112 1 196 1 274
Tillgångar 914 1 244 975 1 538 879 795 821 1 152 1 259 1 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 679 645 573 851 600 539 613 700 740 899
Obeskattade reserver 114 114 114 114 0 0 0 64 34 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 122 485 288 573 280 257 208 388 484 417
Skulder och eget kapital 914 1 244 975 1 538 879 795 821 1 152 1 259 1 350
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 200 364 370 193 204 334 246 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 140 175 - 0 2 175 228 281 299 356
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 74 87 92 144 147 152 173 236 200 277
Utdelning till aktieägare 0 0 0 300 0 0 0 0 100 200
Omsättning 1 244 2 215 1 073 3 613 1 931 2 813 2 326 3 587 3 528 4 855
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 244 2 215 1 073 3 613 1 931 1 407 1 162 1 788 1 764 2 403
Personalkostnader per anställd (tkr) 227 277 306 520 530 268 312 434 378 540
Rörelseresultat, EBITDA 45 94 29 457 61 14 -131 137 75 143
Nettoomsättningförändring -43,84% 106,43% -70,30% 87,11% -31,35% 21,09% -35,02% 1,33% -26,59% -%
Du Pont-modellen 4,92% 7,56% 2,97% 29,71% 6,94% 0,75% -18,27% 10,24% 4,92% 9,11%
Vinstmarginal 3,62% 4,24% 2,70% 12,65% 3,16% 0,21% -6,46% 3,30% 1,76% 2,56%
Bruttovinstmarginal 34,24% 23,75% 44,45% 32,99% 38,43% 29,36% 32,67% 35,22% 32,77% 32,94%
Rörelsekapital/omsättning 63,67% 34,27% 64,03% 26,68% 31,02% 19,05% 25,70% 20,25% 20,18% 17,83%
Soliditet 84,02% 59,00% 67,89% 60,79% 68,26% 67,80% 74,67% 64,76% 60,72% 68,41%
Kassalikviditet 749,18% 256,49% 335,07% 268,24% 313,93% 308,56% 387,02% 286,60% 247,11% 305,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...