Visa allt om Truck Trade i Alvesta Aktiebolag
Visa allt om Truck Trade i Alvesta Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 99 55 77 579 741 3 106 1 685
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 -9 -18 25 26 -10 -103 -197 237 -36
Resultat efter finansnetto -12 -9 -18 25 26 -10 -103 -197 237 -36
Årets resultat -12 -9 -18 25 26 -10 -103 -197 237 -36
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 4 8 11
Omsättningstillgångar 2 5 23 35 27 24 18 122 2 357 56
Tillgångar 2 5 23 35 27 24 18 126 2 365 67
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -12 -19 -10 8 -16 -43 -33 70 267 30
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 24 33 27 44 66 51 56 2 098 37
Skulder och eget kapital 2 5 23 35 27 24 18 126 2 365 67
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 82 175 80 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 3 10 4 14
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 6 41 93 43 108
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 99 55 77 579 741 3 106 1 685
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 2 2 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 290 371 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 97 180 - -
Rörelseresultat, EBITDA -12 -9 -18 25 26 -10 -99 -193 241 -32
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 80,00% -28,57% -86,70% -21,86% -76,14% 84,33% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 71,43% 96,30% -41,67% -572,22% -156,35% 10,06% -52,24%
Vinstmarginal -% -% -% 25,25% 47,27% -12,99% -17,79% -26,59% 7,66% -2,08%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 90,91% 25,91% 39,00% 15,23% 25,76%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 8,08% -30,91% -54,55% -5,70% 8,91% 8,34% 1,13%
Soliditet -600,00% -380,00% -43,48% 22,86% -59,26% -179,17% -183,33% 55,56% 11,29% 44,78%
Kassalikviditet 13,33% 20,83% 69,70% 129,63% 61,36% 36,36% 35,29% 217,86% 112,35% 151,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...