Visa allt om Memfis Film Skåne AB
Visa allt om Memfis Film Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 100 1 400 1 950 2 800 600 150 0 0 0 26
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -282 -246 532 1 255 -456 -441 -46 -26 -32 -18
Resultat efter finansnetto -282 -244 533 1 258 -454 -437 -43 -26 -18 -5
Årets resultat 11 5 17 927 5 43 -43 -14 -18 263
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 964 6 068 6 300 6 517 6 832 7 040 2 164 25 36 51
Omsättningstillgångar 3 996 5 631 1 832 214 381 492 286 1 544 138 1 095
Tillgångar 9 960 11 700 8 132 6 731 7 213 7 532 2 450 1 570 174 1 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 220 1 210 1 204 1 187 1 187 1 183 1 140 1 183 117 985
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 337 10 023 6 516 5 343 5 929 5 820 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 402 467 412 201 96 530 1 310 387 57 161
Skulder och eget kapital 9 960 11 700 8 132 6 731 7 213 7 532 2 450 1 570 174 1 146
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06 2009-06 2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 600 0 450 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 337 334 370 399 141 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850
Omsättning 1 100 1 400 1 950 2 800 600 150 0 0 0 26
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 100 1 400 1 950 2 800 600 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 000 986 1 014 1 049 591 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -141 -15 749 1 570 -227 -436 -38 -15 -17 4
Nettoomsättningförändring -21,43% -28,21% -30,36% 366,67% 300,00% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -2,82% -2,08% 6,57% 18,70% -6,29% -5,80% -% -% -% -0,44%
Vinstmarginal -25,55% -17,36% 27,38% 44,96% -75,67% -291,33% -% -% -% -19,23%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 326,73% 368,86% 72,82% 0,46% 47,50% -25,33% -% -% -% 3 592,31%
Soliditet 12,25% 10,34% 14,81% 17,63% 16,46% 15,71% 46,53% 75,35% 67,24% 85,95%
Kassalikviditet 994,03% 1 205,78% 444,66% 106,47% 396,88% 92,83% 21,83% 398,97% 242,11% 680,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...