Visa allt om Konsultfirman Tord Lindblad Aktiebolag
Visa allt om Konsultfirman Tord Lindblad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 391 1 530 1 623 1 822
Övrig omsättning - - 32 - - 749 - 92 58 -
Rörelseresultat (EBIT) -66 -160 -337 -392 -84 556 -330 682 906 1 241
Resultat efter finansnetto 79 -83 -321 -214 127 512 -29 347 524 1 336
Årets resultat 123 64 45 86 313 365 283 68 502 777
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 160 160 0 0 0 0 1 156 1 181 1 218 1 265
Omsättningstillgångar 5 618 5 583 5 890 6 109 6 881 6 808 7 089 7 473 7 491 7 162
Tillgångar 5 778 5 743 5 890 6 109 6 881 6 808 8 246 8 655 8 710 8 426
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 151 5 184 5 276 5 381 5 439 5 253 5 216 5 053 5 077 4 664
Obeskattade reserver 0 44 193 573 908 1 215 1 215 1 540 1 391 1 697
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 726 1 726 1 726 1 706
Kortfristiga skulder 627 514 421 155 535 340 89 336 516 359
Skulder och eget kapital 5 778 5 743 5 890 6 109 6 881 6 808 8 246 8 655 8 710 8 426
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 120 204 298 0 0 151 230 282 255
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 38 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 12 25 35 5 16 96 135 98 75
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 128 127 120 92 89
Omsättning 0 0 32 0 0 749 391 1 622 1 681 1 822
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 391 1 530 1 623 1 822
Personalkostnader per anställd (tkr) 42 132 229 333 5 - 234 357 399 315
Rörelseresultat, EBITDA -66 -160 -337 -392 -84 560 -305 719 952 1 292
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -74,44% -5,73% -10,92% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 1,31% 8,18% 14,25% 18,94%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 27,62% 46,27% 76,46% 87,60%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 1 790,28% 466,47% 429,76% 373,38%
Soliditet 89,15% 90,86% 92,13% 95,00% 88,77% 90,31% 74,11% 71,19% 69,79% 69,85%
Kassalikviditet 896,01% 1 086,19% 1 399,05% 3 941,29% 1 286,17% 2 002,35% 7 965,17% 2 224,11% 1 451,74% 1 994,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...