Visa allt om Håbo Energiservice Aktiebolag
Visa allt om Håbo Energiservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 * 2011-08 2010-08 * 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 451 3 476 3 256 2 662 1 817 2 842 3 616 3 386 3 096 2 470
Övrig omsättning 1 8 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 512 687 697 261 -21 - 570 41 137 16
Resultat efter finansnetto 508 689 699 261 -19 - 571 43 136 12
Årets resultat 506 541 510 143 8 - 321 24 78 8
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 * 2011-08 2010-08 * 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 93 136 171 60 73 60 82 26 17
Omsättningstillgångar 1 558 1 665 1 274 951 714 1 569 1 843 667 1 056 763
Tillgångar 1 601 1 759 1 410 1 122 774 1 642 1 902 749 1 082 780
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 908 752 631 375 232 354 683 362 338 260
Obeskattade reserver 100 243 255 255 189 223 189 46 34 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 75 57
Kortfristiga skulder 593 763 524 440 353 1 066 1 030 341 635 463
Skulder och eget kapital 1 601 1 759 1 410 - 774 1 642 1 902 749 1 082 780
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 503 570 564 511 457 508 610 560 601 586
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 179 161 127 124 80 140 74 72 74 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 294 305 300 272 221 215 235 213 216 239
Utdelning till aktieägare 415 350 420 254 0 0 400 0 0 0
Omsättning 3 452 3 484 3 256 2 662 1 817 2 842 3 616 3 386 3 096 2 470
Nyckeltal
Antal anställda 5 3 3 4 3 4 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 690 1 159 1 085 666 606 711 1 205 1 129 1 032 618
Personalkostnader per anställd (tkr) 202 353 355 232 257 218 322 308 317 246
Rörelseresultat, EBITDA 553 734 742 304 -3 - 575 56 148 23
Nettoomsättningförändring -0,72% 6,76% 22,31% 46,51% -36,07% -21,40% 6,79% 9,37% 25,34% -%
Du Pont-modellen 31,98% 39,28% 49,86% 23,62% -2,45% -% 30,18% 5,87% 12,94% 2,44%
Vinstmarginal 14,84% 19,88% 21,59% 9,95% -1,05% -% 15,87% 1,30% 4,52% 0,77%
Bruttovinstmarginal 57,14% 62,49% 68,83% 61,46% 63,29% -% 56,19% 42,59% 49,29% 57,09%
Rörelsekapital/omsättning 27,96% 25,95% 23,03% 19,20% 19,87% 17,70% 22,48% 9,63% 13,60% 12,15%
Soliditet 61,59% 53,53% 58,08% 50,17% 47,97% 31,57% 43,06% 52,75% 33,50% 33,33%
Kassalikviditet 262,73% 218,22% 243,13% 216,14% 202,27% 147,19% 174,37% 181,82% 158,11% 145,36%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-08: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-08: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...