Visa allt om Importhuset i Sundsvall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 607 2 718 2 695 1 800 1 025 937 797 234 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 491 614 29 20 71 -25 -1 -18 -6 -11
Resultat efter finansnetto 450 616 34 2 83 -26 0 -4 -16 -10
Årets resultat 342 364 26 15 38 3 0 -4 -13 6
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 100 101 100 120 121 176 171 159 0
Omsättningstillgångar 1 246 736 204 126 141 60 20 15 18 193
Tillgångar 1 305 836 305 227 261 180 196 186 177 193
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 918 575 212 186 172 134 130 130 134 147
Obeskattade reserver 150 150 0 0 25 0 36 36 36 39
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 238 111 94 41 65 47 30 20 7 7
Skulder och eget kapital 1 305 836 305 227 261 180 196 186 177 193
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 607 2 718 2 695 1 800 1 025 937 797 234 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 491 615 30 20 72 -24 0 -18 -6 -11
Nettoomsättningförändring -4,08% 0,85% 49,72% 75,61% 9,39% 17,57% 240,60% -% -% -%
Du Pont-modellen 37,62% 73,68% 31,80% 9,25% 31,80% -13,33% 0,00% -2,15% -% -%
Vinstmarginal 18,83% 22,66% 3,60% 1,17% 8,10% -2,56% 0,00% -1,71% -% -%
Bruttovinstmarginal 39,70% 44,41% 19,41% 10,39% 9,95% 5,44% 4,39% 32,05% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 38,67% 22,99% 4,08% 4,72% 7,41% 1,39% -1,25% -2,14% -% -%
Soliditet 79,31% 82,78% 69,51% 81,94% 72,96% 74,44% 79,55% 83,83% 90,35% 90,72%
Kassalikviditet 247,90% 107,21% 87,23% 68,29% 216,92% 127,66% 66,67% 75,00% 257,14% 2 757,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...