Visa allt om Importhuset i Sundsvall Aktiebolag
Visa allt om Importhuset i Sundsvall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 138 2 607 2 718 2 695 1 800 1 025 937 797 234 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 359 491 614 29 20 71 -25 -1 -18 -6
Resultat efter finansnetto 383 450 616 34 2 83 -26 0 -4 -16
Årets resultat 304 342 364 26 15 38 3 0 -4 -13
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 59 100 101 100 120 121 176 171 159
Omsättningstillgångar 1 400 1 246 736 204 126 141 60 20 15 18
Tillgångar 1 484 1 305 836 305 227 261 180 196 186 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 221 918 575 212 186 172 134 130 130 134
Obeskattade reserver 150 150 150 0 0 25 0 36 36 36
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 114 238 111 94 41 65 47 30 20 7
Skulder och eget kapital 1 484 1 305 836 305 227 261 180 196 186 177
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 138 2 607 2 718 2 695 1 800 1 025 937 797 234 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 359 491 615 30 20 72 -24 0 -18 -6
Nettoomsättningförändring -17,99% -4,08% 0,85% 49,72% 75,61% 9,39% 17,57% 240,60% -% -%
Du Pont-modellen 25,88% 37,62% 73,68% 31,80% 9,25% 31,80% -13,33% 0,00% -2,15% -%
Vinstmarginal 17,96% 18,83% 22,66% 3,60% 1,17% 8,10% -2,56% 0,00% -1,71% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 39,70% 44,41% 19,41% 10,39% 9,95% 5,44% 4,39% 32,05% -%
Rörelsekapital/omsättning 60,15% 38,67% 22,99% 4,08% 4,72% 7,41% 1,39% -1,25% -2,14% -%
Soliditet 90,16% 79,31% 82,78% 69,51% 81,94% 72,96% 74,44% 79,55% 83,83% 90,35%
Kassalikviditet 742,98% 247,90% 107,21% 87,23% 68,29% 216,92% 127,66% 66,67% 75,00% 257,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...