Visa allt om ROCKZONE Aktiebolag
Visa allt om ROCKZONE Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 177 5 702 6 343 6 601 6 764 7 087 8 308 9 889 10 981 8 766
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -296 -511 -322 65 63 134 287 38 135 231
Resultat efter finansnetto -338 -533 -548 61 28 131 284 37 125 125
Årets resultat -338 -533 -548 44 20 97 209 26 90 89
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 38 53 75 107 152
Omsättningstillgångar 3 959 4 042 4 551 4 731 4 724 4 365 3 875 4 288 4 325 3 373
Tillgångar 3 959 4 042 4 551 4 731 4 724 4 403 3 928 4 363 4 432 3 525
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 166 199 347 403 483 586 377 351 361
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 790 3 875 4 351 4 384 4 321 3 920 3 342 3 986 4 081 3 164
Skulder och eget kapital 3 959 4 042 4 551 4 731 4 724 4 403 3 928 4 363 4 432 3 525
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 233 120 140 251 202 300 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 990 1 395 1 280 1 156 894 594 618 879 1 095 538
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 356 409 362 425 263 215 251 335 335 269
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 100 100 200 0 0 100
Omsättning 5 177 5 702 6 343 6 601 6 764 7 087 8 308 9 889 10 981 8 766
Nyckeltal
Antal anställda 6 7 6 7 6 4 5 7 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 863 815 1 057 943 1 127 1 772 1 662 1 413 1 373 1 461
Personalkostnader per anställd (tkr) 224 258 274 259 213 237 224 202 202 184
Rörelseresultat, EBITDA -296 -511 -322 65 101 149 309 70 180 296
Nettoomsättningförändring -9,21% -10,11% -3,91% -2,41% -4,56% -14,70% -15,99% -9,94% 25,27% -%
Du Pont-modellen -7,48% -12,64% -7,08% 1,42% 1,33% 3,04% 7,31% 0,87% 3,05% 6,55%
Vinstmarginal -5,72% -8,96% -5,08% 1,01% 0,93% 1,89% 3,45% 0,38% 1,23% 2,64%
Bruttovinstmarginal 43,69% 47,51% 47,42% 52,04% 46,33% 44,57% 43,79% 38,15% 34,49% 33,32%
Rörelsekapital/omsättning 3,26% 2,93% 3,15% 5,26% 5,96% 6,28% 6,42% 3,05% 2,22% 2,38%
Soliditet 4,27% 4,11% 4,37% 7,33% 8,53% 10,97% 14,92% 8,64% 7,92% 10,24%
Kassalikviditet 11,61% 12,23% 16,80% 23,36% 15,88% 10,82% 24,42% 29,55% 32,03% 26,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...