Visa allt om Bukefalos Aktiebolag
Visa allt om Bukefalos Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -54 -50 -46 -259 -87 -29 -7 -19 -12 -9
Resultat efter finansnetto -54 -45 -18 -202 -26 -18 -4 96 127 72
Årets resultat -54 -45 -18 -202 -26 -18 -4 96 127 72
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 4 057 4 111 4 156 4 183 4 376 4 404 4 423 4 427 4 331 4 204
Tillgångar 4 057 4 111 4 156 4 183 4 376 4 404 4 423 4 427 4 331 4 204
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 368 422 467 485 94 713 732 736 640 513
Obeskattade reserver 0 0 0 0 593 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677
Kortfristiga skulder 12 12 12 21 12 15 15 15 15 15
Skulder och eget kapital 4 057 4 111 4 156 4 183 4 376 4 404 4 423 4 427 4 331 4 204
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -54 -50 -46 -259 -87 -29 -7 -19 -12 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 9,07% 10,27% 11,24% 11,59% 12,14% 16,19% 16,55% 16,63% 14,78% 12,20%
Kassalikviditet 33 808,33% 34 258,33% 34 633,33% 19 919,05% 36 466,67% 29 360,00% 29 486,67% 29 513,33% 28 873,33% 28 026,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...