Visa allt om Hakaryd AB
Visa allt om Hakaryd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 781 777 958 2 397 725 211 895 1 256 846 1 095
Övrig omsättning 64 86 36 - - - - 20 - 21
Rörelseresultat (EBIT) -349 45 -493 1 003 -101 -609 77 178 76 298
Resultat efter finansnetto -390 8 -483 978 -124 -591 72 338 49 304
Årets resultat -373 51 -451 804 -124 -524 27 246 16 187
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 939 1 749 1 340 1 364 696 624 809 831 854 582
Omsättningstillgångar 258 499 865 1 927 1 011 797 754 976 472 674
Tillgångar 2 197 2 248 2 206 3 291 1 707 1 421 1 563 1 807 1 326 1 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 232 605 554 1 005 200 324 848 821 575 559
Obeskattade reserver 125 143 186 218 143 143 211 180 123 102
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 463 1 168 0 0 80 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 377 332 1 466 2 068 1 284 953 504 806 628 595
Skulder och eget kapital 2 197 2 248 2 206 3 291 1 707 1 421 1 563 1 807 1 326 1 256
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 181 86 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 49 27 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 845 863 994 2 397 725 211 895 1 276 846 1 116
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 781 777 479 1 199 363 106 448 628 846 1 095
Personalkostnader per anställd (tkr) 249 146 11 2 - 2 6 16 16 44
Rörelseresultat, EBITDA -239 117 -441 1 077 -45 -558 129 229 131 384
Nettoomsättningförändring 0,51% -18,89% -60,03% 230,62% 243,60% -76,42% -28,74% 48,46% -22,74% -%
Du Pont-modellen -15,89% 2,27% -20,53% 34,61% -4,04% -40,04% 5,89% 20,48% 5,88% 27,07%
Vinstmarginal -44,69% 6,56% -47,29% 47,52% -9,52% -269,67% 10,28% 29,46% 9,22% 31,05%
Bruttovinstmarginal 93,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -15,24% 21,49% -62,73% -5,88% -37,66% -73,93% 27,93% 13,54% -18,44% 7,21%
Soliditet 15,00% 31,87% 31,69% 35,42% 17,89% 30,22% 64,20% 52,61% 50,04% 50,35%
Kassalikviditet 68,44% 150,30% 59,00% 93,18% 78,74% 83,63% 149,60% 121,09% 75,16% 113,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...