Visa allt om Fladen Store AB
Visa allt om Fladen Store AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 241 6 261 6 606 3 383 2 396 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 650 486 221 223 83 -7 -10 -6 -5 -4
Resultat efter finansnetto 638 479 206 228 82 -7 -1 510 -6 -5 -4
Årets resultat 377 312 0 59 30 -7 -1 510 -6 -5 -4
Balansräkningar (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 399 586 813 783 596 0 0 1 500 1 500 1 500
Omsättningstillgångar 3 699 3 404 2 902 2 762 1 402 64 66 3 5 9
Tillgångar 4 098 3 989 3 715 3 545 1 998 64 66 1 503 1 506 1 509
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 424 3 547 3 235 3 234 1 075 46 53 555 561 566
Obeskattade reserver 455 301 223 198 52 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 944 940 940
Kortfristiga skulder 219 141 257 112 870 19 14 4 5 4
Skulder och eget kapital 4 098 3 989 3 715 3 545 1 998 64 66 1 503 1 506 1 509
Löner & utdelning (tkr)
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
2012-10
2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 241 6 261 6 606 3 383 2 396 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 924 755 460 371 201 -7 -10 -6 -5 -4
Nettoomsättningförändring -0,32% -5,22% 95,27% 41,19% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 15,89% 12,18% 6,00% 6,46% 4,15% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 10,43% 7,76% 3,38% 6,77% 3,46% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 49,40% 48,22% 42,61% 38,28% 39,32% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 55,76% 52,12% 40,04% 78,33% 22,20% -% -% -% -% -%
Soliditet 92,21% 94,81% 91,76% 95,34% 55,72% 71,88% 80,30% 36,93% 37,25% 37,51%
Kassalikviditet 603,65% 813,48% 250,97% 521,43% 31,49% 336,84% 471,43% 75,00% 100,00% 225,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...