Visa allt om Fladen Store AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 6 261 6 606 3 383 2 396 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 486 221 223 83 -7 -10 -6 -5 -4 -1
Resultat efter finansnetto 479 206 228 82 -7 -1 510 -6 -5 -4 -1
Årets resultat 312 0 59 30 -7 -1 510 -6 -5 -4 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 586 813 783 596 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500
Omsättningstillgångar 3 404 2 902 2 762 1 402 64 66 3 5 9 9
Tillgångar 3 989 3 715 3 545 1 998 64 66 1 503 1 506 1 509 1 510
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 547 3 235 3 234 1 075 46 53 555 561 566 570
Obeskattade reserver 301 223 198 52 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 944 940 940 940
Kortfristiga skulder 141 257 112 870 19 14 4 5 4 0
Skulder och eget kapital 3 989 3 715 3 545 1 998 64 66 1 503 1 506 1 509 1 510
Löner & utdelning (tkr)
2015-10
2014-10
2013-10
2012-10
2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 261 6 606 3 383 2 396 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 755 460 371 201 -7 -10 -6 -5 -4 -1
Nettoomsättningförändring -5,22% 95,27% 41,19% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 12,18% 6,00% 6,46% 4,15% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 7,76% 3,38% 6,77% 3,46% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 48,22% 42,61% 38,28% 39,32% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 52,12% 40,04% 78,33% 22,20% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 94,81% 91,76% 95,34% 55,72% 71,88% 80,30% 36,93% 37,25% 37,51% 37,75%
Kassalikviditet 813,48% 250,97% 521,43% 31,49% 336,84% 471,43% 75,00% 100,00% 225,00% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...