Visa allt om ÖJA Bygg o Isolering Aktiebolag
Visa allt om ÖJA Bygg o Isolering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 973 721 1 458 1 553 1 942 1 819 1 793 1 358 1 005 925
Övrig omsättning 40 - 48 - 12 - 36 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 347 16 301 -72 102 16 117 -14 58 186
Resultat efter finansnetto 348 14 300 -75 100 14 115 -20 52 184
Årets resultat 271 13 169 3 52 14 52 1 28 102
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 61 88 34 64 69 97 89 78 105
Omsättningstillgångar 670 473 1 083 635 868 734 803 701 579 749
Tillgångar 710 534 1 171 669 932 802 900 791 657 853
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 540 369 455 387 533 482 468 416 443 440
Obeskattade reserver 112 115 120 40 120 95 101 57 81 71
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Kortfristiga skulder 58 51 595 243 279 226 328 318 132 342
Skulder och eget kapital 710 534 1 171 669 932 802 900 791 657 853
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 218 463 522 219 258 157 244 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - 200 - - - 50 50 - 60
Löner till övriga anställda 129 0 0 0 0 235 253 117 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 72 38 100 201 212 201 215 138 114 110
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 150 0 0 0 28 24
Omsättning 1 013 721 1 506 1 553 1 954 1 819 1 829 1 358 1 005 925
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 721 1 458 777 971 910 1 793 1 358 1 005 925
Personalkostnader per anställd (tkr) - 40 326 338 371 331 732 416 363 260
Rörelseresultat, EBITDA 368 43 328 -42 131 44 149 17 85 235
Nettoomsättningförändring 34,95% -50,55% -6,12% -20,03% 6,76% 1,45% 32,03% 35,12% 8,65% -%
Du Pont-modellen 49,01% 3,00% 25,70% -10,76% 10,94% 2,00% 13,00% -1,64% 8,98% 21,81%
Vinstmarginal 35,77% 2,22% 20,64% -4,64% 5,25% 0,88% 6,53% -0,96% 5,87% 20,11%
Bruttovinstmarginal 74,20% 54,92% 59,33% 62,52% 60,97% 58,55% 63,64% 59,35% 66,37% 65,19%
Rörelsekapital/omsättning 62,90% 58,53% 33,47% 25,24% 30,33% 27,93% 26,49% 28,20% 44,48% 44,00%
Soliditet 88,36% 85,90% 46,85% 62,25% 66,68% 68,83% 60,27% 57,78% 76,30% 57,58%
Kassalikviditet 1 079,31% 919,61% 179,16% 259,26% 300,00% 310,18% 232,62% 204,40% 326,52% 178,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...