Visa allt om ÖJA Bygg o Isolering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 721 1 458 1 553 1 942 1 819 1 793 1 358 1 005 925 1 371
Övrig omsättning - 48 - 12 - 36 - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) 16 301 -72 102 16 117 -14 58 186 -23
Resultat efter finansnetto 14 300 -75 100 14 115 -20 52 184 -25
Årets resultat 13 169 3 52 14 52 1 28 102 -25
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 88 34 64 69 97 89 78 105 153
Omsättningstillgångar 473 1 083 635 868 734 803 701 579 749 349
Tillgångar 534 1 171 669 932 802 900 791 657 853 502
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 369 455 387 533 482 468 416 443 440 338
Obeskattade reserver 115 120 40 120 95 101 57 81 71 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 51 595 243 279 226 328 318 132 342 164
Skulder och eget kapital 534 1 171 669 932 802 900 791 657 853 502
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 218 463 522 219 258 157 244 150 85
Varav tantiem till styrelse & VD - 200 - - - 50 50 - 60 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 235 253 117 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 38 100 201 212 201 215 138 114 110 110
Utdelning till aktieägare 100 100 100 150 0 0 0 28 24 0
Omsättning 721 1 506 1 553 1 954 1 819 1 829 1 358 1 005 925 1 377
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 721 1 458 777 971 910 1 793 1 358 1 005 925 1 371
Personalkostnader per anställd (tkr) 40 326 338 371 331 732 416 363 260 196
Rörelseresultat, EBITDA 43 328 -42 131 44 149 17 85 235 49
Nettoomsättningförändring -50,55% -6,12% -20,03% 6,76% 1,45% 32,03% 35,12% 8,65% -32,53% -%
Du Pont-modellen 3,00% 25,70% -10,76% 10,94% 2,00% 13,00% -1,64% 8,98% 21,81% -4,58%
Vinstmarginal 2,22% 20,64% -4,64% 5,25% 0,88% 6,53% -0,96% 5,87% 20,11% -1,68%
Bruttovinstmarginal 54,92% 59,33% 62,52% 60,97% 58,55% 63,64% 59,35% 66,37% 65,19% 40,55%
Rörelsekapital/omsättning 58,53% 33,47% 25,24% 30,33% 27,93% 26,49% 28,20% 44,48% 44,00% 13,49%
Soliditet 85,90% 46,85% 62,25% 66,68% 68,83% 60,27% 57,78% 76,30% 57,58% 67,33%
Kassalikviditet 919,61% 179,16% 259,26% 300,00% 310,18% 232,62% 204,40% 326,52% 178,36% 192,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...