Visa allt om LogiTec Materialhantering Aktiebolag
Visa allt om LogiTec Materialhantering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 676 3 720 3 552 3 408 6 124 4 551 759 2 773 2 963 1 490
Övrig omsättning - - 10 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 403 619 486 1 178 1 774 681 -26 57 0 -72
Resultat efter finansnetto 1 472 680 367 1 278 1 843 728 304 -240 7 28
Årets resultat 1 145 529 245 704 1 020 407 306 -263 17 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 215 215 215 216 222 24 44 60 61 56
Omsättningstillgångar 5 647 4 666 4 184 4 361 4 351 2 816 1 285 1 843 2 482 1 455
Tillgångar 5 862 4 882 4 399 4 577 4 572 2 840 1 329 1 903 2 543 1 511
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 165 3 170 2 791 2 731 2 477 1 584 1 297 1 051 1 404 1 467
Obeskattade reserver 958 958 958 958 638 179 0 3 0 28
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 739 754 650 888 1 457 1 077 31 850 1 139 16
Skulder och eget kapital 5 862 4 882 4 399 4 577 4 572 2 840 1 329 1 903 2 543 1 511
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 212 0 0 266 169 216 212 213
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 267 263 0 82 146 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 32 28 9 61 114 71 87 79 76
Utdelning till aktieägare 170 150 150 185 450 127 120 60 90 0
Omsättning 4 676 3 720 3 562 3 408 6 124 4 551 759 2 773 2 963 1 490
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 676 3 720 3 552 3 408 6 124 4 551 759 2 773 2 963 1 490
Personalkostnader per anställd (tkr) 331 327 286 129 260 444 276 342 325 323
Rörelseresultat, EBITDA 1 403 619 487 1 183 1 791 701 -4 78 55 -48
Nettoomsättningförändring 25,70% 4,73% 4,23% -44,35% 34,56% 499,60% -72,63% -6,41% 98,86% -%
Du Pont-modellen 25,09% 14,03% 12,37% 27,97% 40,33% 26,83% 22,87% 3,73% 2,16% 1,85%
Vinstmarginal 31,46% 18,41% 15,32% 37,56% 30,11% 16,74% 40,05% 2,56% 1,86% 1,88%
Bruttovinstmarginal 44,46% 34,19% 30,55% 48,27% 39,03% 36,23% 63,50% 26,11% 33,82% 32,01%
Rörelsekapital/omsättning 104,96% 105,16% 99,49% 101,91% 47,26% 38,21% 165,22% 35,81% 45,33% 96,58%
Soliditet 83,80% 80,24% 80,43% 75,09% 64,46% 60,42% 97,59% 55,34% 55,21% 98,42%
Kassalikviditet 764,14% 618,83% 634,46% 479,84% 298,63% 261,47% 3 722,58% 210,12% 209,92% 7 212,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...